KOSTRA nøkkeltall

Fjaler - 1429 (Sogn og Fjordane)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fjaler Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 4 573 4 849 6 247 7 644 6 920 7 292 7 748 8 693 8 918 9 396 6 395 6 725 6 621 6 926 8 728 6 395 6 725 6 621 6 926 8 728 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 5 529 6 109 6 627 7 617 7 831 5 529 6 109 6 627 7 617 7 831
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,6 2,3 3,5 4,7 4,2 4,4 4,8 5,0 4,4 4,1 4,3 4,7 4,6 4,5 4,7 4,3 4,7 4,6 4,5 4,7 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 3,1 3,3 3,5 3,6 3,4 3,1 3,3 3,5 3,6 3,4
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,1 3,2 4,1 4,2 4,7 4,8 5,0 5,2 4,7 4,3 4,8 4,7 4,7 4,9 5,0 4,8 4,7 4,7 4,9 5,0 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 3,4 3,5 3,7 3,6 3,6 3,4 3,5 3,7 3,6 3,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 5,6 5,5 5,1 4,4 4,4 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 4,6 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6 4,4 4,5 4,5 4,6 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,5 3,5 3,6 3,8 3,7 3,5 3,5 3,6 3,8 3,7
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 78 367 95 897 108 660 127 920 122 873 49 483 53 271 53 649 58 511 68 516 44 413 49 193 48 096 56 078 87 435 44 413 49 193 48 096 56 078 87 435 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 45 830 49 272 45 681 51 560 58 523 45 830 49 272 45 681 51 560 58 523
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 36 063 34 783 59 200 53 611 54 971 31 842 33 890 38 027 33 018 46 862 26 214 27 147 33 679 21 081 36 176 26 214 27 147 33 679 21 081 36 176 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 30 204 36 335 39 734 46 812 46 053 30 204 36 335 39 734 46 812 46 053
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 570 333 474 000 450 800 1 581 000 729 667 350 736 367 208 417 632 430 280 415 126 279 518 329 736 349 162 421 449 436 130 279 518 329 736 349 162 421 449 436 130 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 394 646 420 918 402 074 447 834 458 101 394 646 420 918 402 074 447 834 458 101
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 31,6 25,2 25,0 16,1 25,0 19,5 19,2 19,2 17,6 16,4 16,3 14,9 15,8 16,6 16,9 16,3 14,9 15,8 16,6 16,9 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 18,6 19,7 18,8 18,4 17,9 18,6 19,7 18,8 18,4 17,9
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 79 76 46 70 75 76 83 85 87 86 73 85 86 85 85 73 85 86 85 85 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 89 88 87 87 89 89 88 87 87 89

Kontakt