4394_1429
4394_1429
kostra
2019-05-21T09:23:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Fjaler, faktaark Barnevern Fjaler

KOSTRA nøkkeltall

Fjaler - 1429 (Sogn og Fjordane)

Barnevern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fjaler Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 4 573 4 849 6 247 7 644 7 292 7 748 8 693 8 896 6 395 6 725 6 621 6 998 6 415 6 854 7 978 8 326 6 451 6 879 7 972 8 392 5 529 6 109 6 627 7 604
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,6 2,3 3,5 4,7 4,4 4,8 5,0 4,4 4,3 4,7 4,6 4,5 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 3,1 3,3 3,5 3,6
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,1 3,2 4,1 4,2 4,8 5,0 5,2 4,7 4,8 4,7 4,7 4,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 3,4 3,5 3,7 3,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 5,6 5,5 5,1 4,4 4,4 4,5 4,4 4,5 4,6 4,4 4,5 4,5 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 3,5 3,5 3,6 3,8
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 78 367 95 897 108 660 127 920 49 483 53 271 53 649 58 685 44 413 49 193 48 096 56 102 43 172 44 795 46 496 49 940 44 612 46 002 47 588 51 186 45 830 49 272 45 681 52 234
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 36 063 34 783 59 200 53 611 31 842 33 890 38 027 33 346 26 214 27 147 33 679 20 548 33 347 34 874 37 963 39 560 33 639 34 898 37 956 39 596 30 204 36 335 39 734 46 052
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 570 333 474 000 450 800 1 581 000 350 736 367 208 417 632 428 840 279 518 329 736 349 162 423 684 376 779 392 767 429 998 442 356 373 089 390 110 427 473 439 854 394 646 420 918 402 074 445 234
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 31,6 25,2 25,0 : 19,5 19,2 19,2 19,4 16,3 14,9 15,8 17,2 20,0 19,9 19,9 19,1 19,7 19,8 19,6 18,9 18,6 19,7 18,8 20,5
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 79 76 46 70 76 83 85 87 73 85 86 85 82 85 86 87 83 86 87 88 89 88 87 87

Kontakt