KOSTRA nøkkeltall

Fitjar - 1222 (Hordaland)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fitjar Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,3 3,0 1,3 5,4 2,0 2,4 3,7 4,1 1,6 0,2 2,0 3,4 3,0 1,9 0,2 2,0 3,4 3,0 1,9 0,2 2,9 3,6 2,5 3,5 -0,2 2,9 4,1 3,7 2,2 1,5 3,0 4,0 3,8 2,6 1,9 3,0 4,3 4,5 3,3 1,9 3,0 4,3 4,5 3,3 1,9
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,4 2,8 1,2 5,1 2,0 2,0 2,7 2,6 1,6 0,6 1,4 2,3 1,8 1,8 1,2 1,4 2,3 1,8 1,8 1,2 1,2 2,1 1,4 1,6 1,1 1,5 2,1 1,8 1,2 1,1 1,4 2,0 1,9 1,3 1,2 1,0 1,6 1,1 1,2 1,4 1,0 1,6 1,1 1,2 1,4
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 7,1 15,4 16,3 19,8 20,1 20,1 23,3 25,0 24,1 23,0 14,9 17,4 19,2 19,4 17,7 14,9 17,4 19,2 19,4 17,7 19,8 21,1 21,9 23,0 20,0 19,0 20,9 21,8 21,7 20,6 16,0 17,8 18,3 17,9 17,0 11,9 14,6 15,0 17,8 16,6 11,9 14,6 15,0 17,8 16,6
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 39,6 39,8 39,2 32,2 41,5 30,1 31,5 31,8 39,7 41,8 39,4 40,5 39,5 40,1 47,0 39,4 40,5 39,5 40,1 47,0 34,6 39,1 36,9 36,1 48,0 37,2 40,1 40,1 42,2 48,0 34,8 37,7 36,5 39,1 43,8 34,6 36,0 35,6 38,0 40,5 34,6 36,0 35,6 38,0 40,5
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 79,1 82,5 79,2 76,6 82,2 86,0 85,3 87,4 91,2 94,0 93,4 93,2 92,7 95,3 105,1 93,4 93,2 92,7 95,3 105,1 96,4 97,6 97,4 98,5 104,8 101,1 101,3 101,9 105,6 111,0 98,9 98,9 98,6 101,8 106,7 93,1 93,2 94,2 98,1 100,3 93,1 93,2 94,2 98,1 100,3
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 56 014 58 020 59 387 60 429 62 551 53 725 54 957 55 446 56 733 61 876 56 285 58 873 61 096 62 753 64 774 56 285 58 873 61 096 62 753 64 774 57 824 60 468 63 108 64 240 69 082 49 775 52 158 53 619 55 124 57 316 50 630 53 174 54 801 56 328 58 501 49 056 51 412 52 457 54 021 56 185 49 056 51 412 52 457 54 021 56 185
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 4,2 9,0 10,0 11,9 14,1 6,9 10,2 10,9 11,0 8,4 5,8 8,7 9,5 10,9 10,4 5,8 8,7 9,5 10,9 10,4 6,7 9,0 9,3 11,1 10,9 7,9 10,7 11,7 12,3 12,0 7,8 10,4 11,4 12,2 11,8 5,8 8,5 10,1 11,3 11,3 5,8 8,5 10,1 11,3 11,3
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 7,2 14,3 11,8 4,8 18,1 11,0 10,8 14,5 17,3 14,0 12,3 12,0 11,2 11,5 14,9 12,3 12,0 11,2 11,5 14,9 14,8 13,9 12,1 12,3 14,5 14,5 14,7 14,5 15,2 16,2 15,1 14,9 14,6 15,3 16,7 12,3 13,1 14,4 13,4 14,0 12,3 13,1 14,4 13,4 14,0
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 12,0 26,1 29,5 20,8 62,8 31,1 39,3 35,7 31,4 33,1 25,8 27,8 31,1 31,3 31,4 25,8 27,8 31,1 31,3 31,4 30,3 28,6 33,2 32,9 34,9 31,3 32,6 34,9 36,0 33,8 35,2 39,1 40,1 44,9 41,5 32,2 31,6 30,6 41,2 36,5 32,2 31,6 30,6 41,2 36,5

Balansedata ble publisert med mangelfullt datagrunnlag for 2019.
Variabelen Egenfinansiering av investeringene i prosent av brutto driftsinntekter ble omdefinert til publiseringen 16.3.2020. Beklageligvis oppstod en fortegnsfeil slik at tallene som ble publisert 16. mars ble feil. Feilen er 30.3.2020 rettet for alle årgangene 2015 - 2019

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt