4407_1222
4407_1222
kostra
2019-09-19T11:28:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Fitjar, faktaark Plan, byggesak og miljø Fitjar

KOSTRA nøkkeltall

Fitjar - 1222 (Hordaland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fitjar Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 4 6 2 1 37 47 48 38 143 137 143 123 86 97 78 92 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 142 138 155 130
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 14 .. .. .. 30 15 16 23 13 10 19 29 15 18 14 20 24 19 19 26 24 19 19 26 19 20 17 40
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 148 120 91 224 1 708 1 781 1 986 1 738 7 383 6 199 6 189 5 706 3 984 3 775 3 509 3 629 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 9 367 8 120 6 959 6 596
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 60 16 164 .. 1 189 970 779 .. 3 862 3 490 2 406 .. 2 300 1 815 1 387 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 3 618 3 137 3 871
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 7 15 14 .. 16 14 16 .. 15 15 16 .. 16 13 18 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 15 15 23
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 60 19 51 .. 35 27 37 .. 31 28 34 .. 36 26 35 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 38 37 52
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 13 12 19 15 16 18 16 10 17 19 17 18 18 18 17 21 18 18 18 18 18 17 18 18 23 16 19 21
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. 1 .. .. 8 1 2 .. 42 70 33 .. 16 37 45 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 461 342 603
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 23 26 73 18 138 84 91 129 69 98 73 94 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 185 195 221 197
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 92 96 100 .. 87 96 98 .. 74 90 98 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 83 94 95
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 50 50 50 .. 50 50 49 .. 45 48 50 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 48 50 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. 100 .. 67 64 75 69 74 86 84 71 74 69 86 66 84 86 86 81 84 86 86 81 88 90 87 81
Netto endring i antall boliger (antall) antall 37 29 .. .. 414 370 0 .. 690 1 130 0 .. 663 545 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 3 338 1 942 0 ..

Kontakt