4405_1222
4405_1222
kostra
2019-06-16T13:22:00.000Z
no
tjenesteområde Kultur / Barne- og ungdomstiltak Fitjar, faktaark Kultur / Barne- og ungdomstiltak Fitjar

KOSTRA nøkkeltall

Fitjar - 1222 (Hordaland)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fitjar Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,5 2,5 2,5 2,2 2,4 2,6 2,8 2,7 3,4 3,3 3,4 3,5 4,4 4,2 4,2 4,2 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 3,8 4,0 3,9 4,0
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,5 0,5 0,4 0,4 0,6 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 2 217 2 330 2 345 2 077 45 998 50 900 56 408 51 063 194 393 193 959 211 167 213 852 170 063 165 058 173 749 175 397 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 015 479 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 914 335 467 244 517 730 512 435 564 419
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 479 1 576 1 600 1 419 1 376 1 522 1 653 1 700 2 064 2 089 2 273 2 432 2 849 2 827 2 966 3 104 1 998 2 097 2 224 2 343 2 036 2 148 2 297 2 419 1 986 2 152 2 166 2 333
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 174 274 607 0 291 487 269 676 338 1 021 994 903 1 132 1 144 1 215 1 728 865 954 934 1 050 918 1 046 1 166 1 237 668 818 978 926
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall .. 4,4 4,0 .. 3,6 3,7 3,6 0,0 3,6 3,9 3,9 0,0 3,4 4,1 3,9 0,0 4,5 4,7 4,7 0,0 4,3 4,6 4,6 0,0 4,3 4,4 4,3 0,0
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 40,7 37,6 27,4 26,5 27,4 28,7 23,0 23,6 30,6 32,2 26,2 27,2 29,7 30,8 26,1 26,5 31,4 33,1 28,2 29,0 34,3 35,8 31,1 30,7 39,3 39,0 34,5 33,4
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 31,3 27,3 23,9 23,4 15,5 15,3 14,9 14,4 24,4 23,8 22,9 21,3 24,0 24,7 24,1 23,2 14,3 14,2 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 12,9 12,7 12,1 12,2
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 1,4 1,0 0,8 .. 0,7 0,5 0,5 .. 0,5 0,4 0,4 .. 0,5 0,4 0,4 .. 1,0 0,7 0,7 .. 1,0 0,7 0,8 .. 1,1 0,8 0,9 ..
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 1 327 1 294 1 385 1 455 21 045 20 504 22 436 20 360 70 999 71 437 73 303 75 345 58 987 57 151 57 856 59 401 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 508 191 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 733 223 141 280 149 439 151 919 159 797
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt