4474_1222
4474_1222
kostra
2019-10-15T01:49:00.000Z
no
tjenesteområde Husholdningsavfall Fitjar, faktaark Husholdningsavfall Fitjar

KOSTRA nøkkeltall

Fitjar - 1222 (Hordaland)

Husholdningsavfall

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fitjar Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 142 1 824 920 860 2 584 2 595 2 678 2 900 2 467 2 514 2 580 2 690 2 862 2 910 2 808 2 759 2 666 2 702 2 759 2 854 2 668 2 705 2 762 2 858 2 413 2 415 2 514 2 501
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 36,1 35,7 37,3 37,4 37,8 38,9 40,2 39,7 33,9 34,5 34,4 35,5 30,3 29,3 30,5 29,1 37,8 38,0 39,0 41,0 37,9 38,1 39,0 40,8 27,9 28,5 28,5 30,2
Selvkostgrad (prosent) prosent .. .. 100 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 100 99 99 98 100 99 99 0 0 0 0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 480,0 485,7 479,6 450,1 495,1 502,8 504,4 486,4 498,5 484,7 478,1 483,8 453,8 448,5 440,9 425,5 438,8 433,0 426,0 410,9 430,0 422,0 432,2 403,4

Kontakt