4401_1222
4401_1222
kostra
2019-09-20T19:13:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Fitjar, faktaark Helse- og omsorgstjenester Fitjar

KOSTRA nøkkeltall

Fitjar - 1222 (Hordaland)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fitjar Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 31 523 33 727 36 368 37 652 25 922 27 239 28 651 31 110 29 066 30 723 32 209 34 569 31 654 33 186 35 098 36 594 23 072 24 341 25 456 27 244 22 599 23 751 24 800 26 539 22 345 23 570 24 346 25 888
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)2 årsverk 385,9 374,8 431,3 426,8 312,5 315,9 332,2 328,4 381,5 381,7 391,2 394,8 396,6 394,1 406,1 395,5 299,3 302,9 312,3 311,6 287,0 290,6 299,3 298,2 277,6 279,0 285,6 288,0
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 36,7 35,9 34,9 34,2 32,8 31,3 30,3 30,1 32,9 33,4 33,1 34,1 32,6 33,2 32,9 33,1 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 30,7 31,2 30,2 30,7
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)4 prosent 78,8 81,2 78,2 80,4 71,9 73,1 73,1 73,1 74,4 76,4 76,2 75,5 74,2 75,3 75,4 75,5 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 72,6 73,9 74,1 73,7
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)10 årsverk 0,73 0,75 0,86 0,80 0,50 0,50 0,51 0,50 0,53 0,52 0,53 0,53 0,56 0,55 0,55 0,54 0,56 0,56 0,57 0,57 0,56 0,56 0,57 0,57 0,59 0,59 0,60 0,60
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)5 prosent 42,0 38,3 38,8 37,4 34,8 33,9 34,0 32,9 38,0 38,0 37,0 36,2 38,7 38,6 38,5 38,2 33,3 32,9 32,4 31,6 33,0 32,5 32,0 31,2 32,7 32,2 31,5 30,9
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)1 prosent 37,8 45,8 46,0 47,4 44,5 45,6 47,1 31,1 41,2 42,1 43,1 27,3 39,0 39,1 39,7 24,3 46,1 46,5 47,0 47,5 45,8 46,3 46,8 47,4 41,7 42,0 42,7 43,1
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)7 prosent 12,3 14,1 10,9 12,2 13,9 16,3 12,5 12,3 13,7 14,6 13,4 12,7 15,5 14,8 14,4 13,8 13,2 13,0 12,6 12,1 13,6 13,3 12,9 12,4 14,4 14,0 13,7 13,3
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)11 prosent 80,0 80,0 88,9 100,0 87,5 89,3 89,1 91,2 89,6 91,4 91,2 91,3 87,5 86,9 90,3 91,0 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 90,2 91,4 92,3 92,3
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)3 kr 4 394 4 985 4 410 4 057 3 028 3 203 3 470 3 835 3 019 3 178 3 330 3 581 3 261 3 431 3 557 3 768 3 119 3 295 3 439 3 710 3 096 3 251 3 381 3 642 3 016 3 193 3 316 3 505
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,0 1,1 1,0 4,8 4,8 4,7 4,7 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 24,6 21,2 20,7 20,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)8 timer 0,31 0,30 0,36 0,34 0,44 0,35 0,44 0,43 0,41 0,39 0,46 0,50 0,49 0,50 0,47 0,51 0,54 0,56 0,55 0,57 0,53 0,55 0,55 0,56 0,64 0,67 0,70 0,62
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)9 prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,73 0,00 0,00 0,00 0,82 0,64 0,64 0,65 0,67 0,65 0,66 0,67 0,68 0,68 0,75 0,78 0,84
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,5 4,1 4,4 3,8 4,7 4,8 4,8 5,1 5,3 5,6 5,4 5,5 5,9 6,2 6,2 6,4 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 4,3 4,4 4,5 4,7
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 6,7 6,3 6,3 10,0 10,7 10,6 11,0 11,5 12,9 12,8 13,2 13,5 13,8 14,3 15,3 15,8 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,2 10,1 10,0 10,9 11,1
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,2 10,0 10,0 10,0 9,1 9,1 9,4 9,8 10,5 10,6 10,7 11,5 10,2 10,5 11,1 10,9 9,1 9,2 9,5 9,6 9,0 9,1 9,4 9,5 8,5 8,6 9,0 9,1
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)6 årsverk 54,6 48,8 48,2 56,3 28,0 30,6 34,4 36,9 42,5 44,6 47,4 50,1 49,3 56,2 59,0 63,5 34,0 37,0 39,4 42,2 33,9 36,9 39,5 42,5 30,7 33,3 35,7 40,6
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 111,4 96,8 100,0 104,2 92,3 93,2 90,5 91,1 101,1 97,3 92,4 94,0 95,9 90,6 92,7 91,4 88,6 91,8 90,6 90,6 83,3 87,7 88,6 88,4 92,4 95,3 94,4 92,5
11234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
2SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.
31234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
4SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.
51234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
6SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.
71234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
81234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
91234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
10SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. 1234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
11Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt