4397_1222
4397_1222
kostra
2019-10-21T08:11:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Fitjar, faktaark Brann og ulykkesvern Fitjar

KOSTRA nøkkeltall

Fitjar - 1222 (Hordaland)

Brann og ulykkesvern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fitjar Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 146 1 166 1 286 1 180 1 046 1 153 1 213 1 382 1 215 1 354 1 446 1 605 1 460 1 605 1 660 1 834 1 042 1 119 1 153 1 241 1 002 1 069 1 106 1 180 1 019 1 046 1 106 1 148
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 984 995 1 113 1 004 805 953 1 037 1 069 979 1 104 1 179 1 247 1 162 1 281 1 334 1 459 831 897 929 993 804 861 897 950 833 859 914 942
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 162 171 173 176 241 200 176 313 236 250 266 358 298 325 326 374 211 222 224 248 198 207 209 230 186 187 192 206
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 987 1 003 1 104 999 821 892 928 1 045 863 962 1 020 1 165 1 074 1 192 1 195 1 315 762 807 822 889 740 778 794 849 799 808 830 856
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 12 13 6 0 53 -14 -44 59 5 15 20 68 69 80 55 70 60 60 57 71 60 59 56 69 66 55 34 48
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 975 990 1 097 998 768 905 972 986 858 946 1 000 1 096 1 005 1 113 1 141 1 244 702 747 765 818 680 718 738 780 734 753 796 808
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,31 0,31 0,31 0,31 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,70 0,72 0,72
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,26 0,26 0,26 0,26 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,05 0,05 0,05 0,05 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,49 0,48 0,50 0,50
Antall bygningsbranner (antall) antall 2 2 2 0 43 49 44 67 126 154 131 183 67 125 116 106 2 382 2 567 2 711 2 939 2 656 3 009 3 079 3 318 325 230 227 260
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 10 10 11 5 252 150 151 126 919 760 567 511 579 469 417 378 15 160 11 091 9 745 9 041 15 710 11 641 11 145 9 312 2 028 1 431 1 176 1 348

Kontakt