KOSTRA nøkkeltall

Fitjar - 1222 (Hordaland)

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fitjar Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Innbyggere (antall) antall 3 140 3 189 3 194 3 201 3 189 71 823 72 215 72 325 64 940 50 814 196 821 197 458 196 642 192 553 198 184 196 821 197 458 196 642 192 553 198 184 120 225 120 871 120 418 120 320 106 570 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 516 497 519 961 522 539 524 495 528 129 516 497 519 961 522 539 524 495 528 129
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 11,1 9,7 12,8 7,5 10,0 10,1 10,2 9,6 9,8 8,6 9,4 9,3 9,1 8,8 8,4 9,4 9,3 9,1 8,8 8,4 9,8 10,0 9,0 8,5 8,8 10,8 10,6 10,2 9,9 9,7 11,3 11,2 10,7 10,3 10,2 12,5 12,3 11,4 10,9 10,7 12,5 12,3 11,4 10,9 10,7
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 8,6 11,0 6,3 3,1 8,2 9,2 9,4 9,4 8,7 9,1 10,9 10,3 10,2 10,5 10,1 10,9 10,3 10,2 10,5 10,1 10,3 9,7 10,4 10,0 10,3 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 7,3 7,3 7,1 6,9 6,9 7,3 7,3 7,1 6,9 6,9
Netto innflytting (antall)1 antall 39 54 -16 -7 -19 314 332 81 -52 -228 709 819 -597 -586 -602 709 819 -597 -586 -602 463 621 -294 78 -453 24 875 23 675 20 232 15 891 18 435 29 802 26 076 21 293 18 081 25 327 2 479 874 296 -122 1 644 2 479 874 296 -122 1 644
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 8,4 8,3 8,9 8,6 8,5 10,4 10,3 8,8 9,9 10,2 9,9 9,8 9,6 9,7 9,9 9,9 9,8 9,6 9,7 9,9 9,8 9,7 9,6 9,7 9,5 10,9 10,8 10,7 10,7 10,6 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 9,3 9,3 9,2 9,2 9,1 9,3 9,3 9,2 9,2 9,1
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 67,4 64,1 63,6 62,6 64,6 63,2 63,3 56,3 61,6 63,2 65,9 65,6 66,1 62,8 62,6 65,9 65,6 66,1 62,8 62,6 66,2 65,7 64,9 64,6 64,9 63,9 63,4 62,7 62,0 61,5 64,4 63,9 63,2 62,5 62,0 63,2 62,9 62,0 61,1 61,0 63,2 62,9 62,0 61,1 61,0
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,3 2,1 1,9 1,5 1,3 1,6 1,6 1,3 1,3 1,1 1,5 1,6 1,2 1,1 1,2 1,5 1,6 1,2 1,1 1,2 1,6 1,6 1,4 1,4 1,3 2,0 2,0 1,6 1,5 1,4 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 2,2 2,4 1,9 1,8 1,5 2,2 2,4 1,9 1,8 1,5
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 9,2 9,8 9,6 9,3 9,1 10,6 11,2 15,0 15,5 20,0 9,6 10,2 13,0 13,5 13,2 9,6 10,2 13,0 13,5 13,2 10,7 11,5 14,6 15,0 17,0 13,9 14,5 15,0 15,4 15,9 16,3 16,8 17,3 17,7 18,2 13,8 14,1 14,5 14,7 15,1 13,8 14,1 14,5 14,7 15,1
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,80 1,80 1,67 1,59 1,56 1,70 1,73 .. .. .. 1,70 1,72 .. .. .. 1,70 1,72 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,80 .. .. .. 1,80 1,80 .. .. ..
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt