4395_1222
4395_1222
kostra
2019-10-21T08:17:00.000Z
no
tjenesteområde Befolkningsprofil Fitjar, faktaark Befolkningsprofil Fitjar

KOSTRA nøkkeltall

Fitjar - 1222 (Hordaland)

Befolkningsprofil

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fitjar Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Innbyggere (antall) antall 3 140 3 189 3 194 3 201 71 823 72 215 72 325 64 940 196 821 197 458 196 642 192 553 120 225 120 871 120 418 120 320 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 516 497 519 961 522 539 524 495
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 11,1 9,7 12,8 7,5 10,1 10,2 9,6 9,8 9,4 9,3 9,1 8,8 9,8 10,0 9,0 8,5 10,8 10,6 10,2 9,9 11,3 11,2 10,7 10,3 12,5 12,3 11,4 10,9
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 8,6 11,0 6,3 3,1 9,2 9,4 9,4 8,7 10,9 10,3 10,2 10,5 10,3 9,7 10,4 10,0 8,1 8,0 8,0 8,0 7,8 7,7 7,7 7,7 7,3 7,3 7,1 6,9
Netto innflytting (antall)1 antall 39 54 -16 -7 314 332 81 -52 709 819 -597 -586 463 621 -294 78 24 875 23 675 20 232 15 891 29 802 26 076 21 293 18 081 2 479 874 296 -122
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 8,4 8,3 8,9 8,6 10,4 10,3 8,8 9,9 9,9 9,8 9,6 9,7 9,8 9,7 9,6 9,7 10,9 10,8 10,7 10,7 10,8 10,7 10,6 10,5 9,3 9,3 9,2 9,2
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 67,4 64,1 63,6 62,6 63,2 63,3 56,3 61,6 65,9 65,6 66,1 62,8 66,2 65,7 64,9 64,6 63,9 63,4 62,7 62,0 64,4 63,9 63,2 62,5 63,2 62,9 62,0 61,1
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,3 2,1 1,9 1,5 1,6 1,6 1,3 1,3 1,5 1,6 1,2 1,1 1,6 1,6 1,4 1,4 2,0 2,0 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,6 2,2 2,4 1,9 1,8
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 9,2 9,8 9,6 9,3 10,6 11,2 .. .. 9,6 10,2 .. .. 10,7 11,5 .. .. 13,9 14,5 .. .. 16,3 16,8 .. .. 13,8 14,1 .. ..
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,80 1,80 1,67 1,59 1,70 1,73 1,66 1,61 1,70 1,72 1,65 1,59 1,80 1,73 1,64 1,57 1,80 1,73 1,65 1,59 1,80 1,73 1,65 1,59 1,80 1,80 1,67 1,59
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt