KOSTRA nøkkeltall

Fitjar - 1222 (Hordaland)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fitjar Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 3 240 2 907 2 647 3 777 5 432 6 754 7 068 7 180 7 567 9 448 7 292 7 748 8 693 8 918 9 396 7 292 7 748 8 693 8 918 9 396 7 757 8 571 9 025 9 633 11 088 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 6 291 6 706 7 649 8 179 8 484 6 291 6 706 7 649 8 179 8 484
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 1,4 3,7 4,1 3,2 4,6 4,2 4,9 4,8 4,4 5,2 4,4 4,8 5,0 4,4 4,1 4,4 4,8 5,0 4,4 4,1 4,5 4,9 5,4 5,3 5,5 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 3,7 3,9 4,2 4,1 4,1 3,7 3,9 4,2 4,1 4,1
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 2,5 2,8 3,8 3,8 5,0 4,4 5,3 5,2 5,1 5,4 4,8 5,0 5,2 4,7 4,3 4,8 5,0 5,2 4,7 4,3 4,9 5,0 5,8 5,9 6,0 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,0 4,1 4,3 4,4 4,3 4,0 4,1 4,3 4,4 4,3
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 1,8 1,8 1,7 2,2 4,3 4,1 4,3 4,4 4,5 4,9 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 4,6 4,5 4,8 5,0 5,1 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,2 3,3 3,3 3,5 3,5 3,2 3,3 3,3 3,5 3,5
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 64 074 40 231 35 349 49 024 43 963 51 229 51 865 54 010 58 396 56 243 49 483 53 271 53 649 58 511 68 516 49 483 53 271 53 649 58 511 68 516 52 761 53 128 54 367 59 265 58 550 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 44 226 46 243 47 371 50 384 55 976 44 226 46 243 47 371 50 384 55 976
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 18 636 13 571 12 923 16 250 24 824 25 400 24 690 27 441 35 346 35 227 31 842 33 890 38 027 33 018 46 862 31 842 33 890 38 027 33 018 46 862 42 501 46 682 45 994 51 179 44 022 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 40 099 39 329 43 447 41 502 47 899 40 099 39 329 43 447 41 502 47 899
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 183 857 303 250 247 000 659 000 289 286 360 589 349 630 325 817 359 051 404 201 350 736 367 208 417 632 430 280 415 126 350 736 367 208 417 632 430 280 415 126 370 339 415 518 406 679 449 070 413 479 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 387 882 394 007 440 419 470 067 491 006 387 882 394 007 440 419 470 067 491 006
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 11,3 16,3 17,9 15,6 19,3 22,8 22,8 23,2 21,4 20,8 19,5 19,2 19,2 17,6 16,4 19,5 19,2 19,2 17,6 16,4 19,2 18,5 19,4 18,9 18,2 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 17,7 17,5 17,9 17,4 17,1 17,7 17,5 17,9 17,4 17,1
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 79 100 92 81 86 83 78 79 81 88 76 83 85 87 86 76 83 85 87 86 76 80 77 82 83 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 82 87 87 86 88 82 87 87 86 88

Kontakt