KOSTRA nøkkeltall

Fitjar - 4615 (Vestland)

Barnevern

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fitjar Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Vestland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . . . 6 381 6 725 6 621 6 926 8 592 8 543 6 854 7 978 8 318 8 391 8 046 6 879 7 972 8 384 8 370 7 996 . . . . 8 170
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . . 6,4 4,7 4,6 4,5 4,7 5,2 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 . . . . 4,1
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . . 4,4 4,7 4,7 4,9 5,0 4,6 4,7 4,9 4,8 4,8 4,6 4,8 4,9 4,9 4,8 4,6 . . . . 3,9
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . . . 3,4 4,4 4,5 4,5 4,6 4,5 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 . . . . 3,4
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . . . 46 760 49 193 48 096 56 078 88 181 98 077 44 795 46 496 49 927 54 773 56 201 46 002 47 588 51 176 56 100 57 913 . . . . 57 848
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . . . 30 577 27 147 33 679 21 081 35 625 43 774 34 874 37 963 39 258 41 685 44 547 34 898 37 956 39 325 41 998 45 118 . . . . 46 383
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . . . 424 857 329 736 349 162 421 449 429 384 435 361 392 767 429 998 443 890 444 023 433 767 390 110 427 473 441 638 440 539 427 441 . . . . 445 416
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . . . 16,7 14,9 15,8 16,6 16,9 17,7 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 . . . . 15,5
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . . . 74 85 86 85 85 91 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 . . . . 92

Kontakt