KOSTRA nøkkeltall

Finnøy - 1141 (Rogaland)

Klima og energi

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Finnøy Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Rogaland Rogaland Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 185 109 136 153 . 108 109 113 114 138 111 123 119 129 133 120 9 964 130 148 171 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 103 116 114 114 128 103 116 114 114 128 103 116 114 114 128
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,70 0,79 0,79 0,88 . 0,76 0,74 0,71 0,76 0,93 0,83 0,86 0,82 0,87 0,81 0,87 0,89 0,89 0,96 0,96 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,62 0,66 0,63 0,71 0,67 0,62 0,66 0,63 0,71 0,67 0,62 0,66 0,63 0,71 0,67
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 . 97,8 97,4 96,9 96,7 98,1 97,6 97,4 97,2 97,1 96,9 97,9 97,7 96,5 96,9 98,1 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 93,2 93,3 93,2 92,5 92,5 93,2 93,3 93,2 92,5 92,5 93,2 93,3 93,2 92,5 92,5
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 0 40 178 149 . 137 141 254 141 126 145 160 161 156 153 151 13 646 186 200 203 147 166 155 154 148 154 168 158 155 145 145 160 160 136 142 145 160 160 136 142 145 160 160 136 142
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 62 88 87 . 87 88 92 87 90 84 83 85 85 84 89 91 92 92 89 84 85 84 83 83 82 84 83 82 84 87 86 87 86 85 87 86 87 86 85 87 86 87 86 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 . 5 6 3 6 1 9 10 9 8 7 3 2 2 2 5 11 11 12 12 13 12 12 13 13 12 4 4 3 5 7 4 4 3 5 7 4 4 3 5 7
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 9 9 . 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 0 1 0 2 1 0 1 0 2 1 0 1 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 38 3 4 . 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 8 7 7 6 6 8 7 7 6 6 8 7 7 6
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 . 6 5 3 6 8 3 4 4 4 6 4 3 3 2 5 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 62 88 87 . 96 96 97 97 98 94 95 95 96 96 96 96 97 96 97 94 95 95 95 96 94 95 95 95 96 90 90 91 92 92 90 90 91 92 92 90 90 91 92 92
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh .. 76 29 32 . 6 5 4 4 5 9 7 6 6 7 8 8 6 8 4 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 18 18 15 15 13 18 18 15 15 13 18 18 15 15 13

Kontakt