KOSTRA nøkkeltall

Finnøy - 1141 (Rogaland)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 16.03.2020.

Brukerdata (IPLOS): 32 kommuner har feil i fordeling av tjenestemottakere etter alder og kjønn i de foreløpige tallene for 2019 på https://www.ssb.no/statbank/list/pleie/. Tallene per tjenestetype totalt er ikke påvirket av dette.

Kommunene som er berørt av feilen: Oppegård, Bærum, Ullensaker, Oslo, Sør-Odal, Ringebu, Øyer, Gausdal, Kongsberg, Larvik, Sande i Vestfold, Nome, Sauherad, Birkenes, Kristiansand, Stavanger, Time, Bergen, Eidfjord, Os i Hordaland, Vaksdal, Osterøy, Årdal, Ålesund, Sunndal, Harstad, Berg, Porsanger, Gamvik, Berlevåg, Oppdal, Leka.

Årsverk: For årene 2015-2018 er årsverkene for noen utdanningsgrupper plassert feil, noe som blant annet påvirker andelen med helsefaglig utdanning.  

Opprettede tall blir publisert 15. juni 2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Finnøy Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Rogaland Rogaland Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 24 134 25 339 27 026 29 066 30 086 25 922 27 239 28 651 31 110 32 458 29 066 30 723 32 209 34 569 36 786 31 654 33 186 35 098 36 594 40 597 23 072 24 341 25 456 27 245 28 741 22 599 23 751 24 800 26 539 27 998 20 155 21 065 22 096 23 593 24 889 20 155 21 065 22 096 23 593 24 889 20 155 21 065 22 096 23 593 24 889
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 303,6 307,2 315,1 326,4 330,8 303,4 302,9 318,4 322,7 339,3 369,8 369,2 376,4 387,8 394,1 385,1 379,1 387,7 388,7 424,3 289,9 292,3 300,0 306,2 313,6 278,7 280,6 288,0 293,5 300,1 250,5 251,6 256,8 266,3 269,3 250,5 251,6 256,8 266,3 269,3 250,5 251,6 256,8 266,3 269,3
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 26,5 27,7 26,7 26,4 28,2 32,8 31,3 30,3 30,1 32,4 32,9 33,4 33,1 34,1 34,8 32,6 33,2 32,9 33,1 33,4 30,9 31,4 31,1 31,9 32,4 30,0 30,3 30,0 30,8 31,3 27,9 28,4 28,4 28,8 29,5 27,9 28,4 28,4 28,8 29,5 27,9 28,4 28,4 28,8 29,5
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 64,1 70,7 70,6 70,1 70,9 72,6 73,9 73,9 73,8 78,2 75,3 77,1 77,2 76,4 79,0 74,7 76,1 76,1 76,4 76,3 74,3 75,5 75,7 75,5 77,7 73,8 75,1 75,3 75,2 77,5 75,8 77,5 77,9 77,8 80,0 75,8 77,5 77,9 77,8 80,0 75,8 77,5 77,9 77,8 80,0
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,76 0,74 0,85 0,84 0,85 0,49 0,48 0,48 0,49 0,49 0,51 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,52 0,53 0,53 0,56 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,61 0,62 0,61 0,63 0,65 0,61 0,62 0,61 0,63 0,65 0,61 0,62 0,61 0,63 0,65
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 36,3 37,0 36,6 32,9 32,4 34,8 33,9 34,0 32,9 31,9 38,0 38,0 37,0 36,2 35,3 38,7 38,6 38,5 38,2 38,2 33,3 32,9 32,4 31,6 30,3 33,0 32,5 32,0 31,2 30,1 30,2 28,2 28,2 27,5 26,9 30,2 28,2 28,2 27,5 26,9 30,2 28,2 28,2 27,5 26,9
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 13,5 15,6 16,5 25,9 25,9 44,5 45,6 47,1 31,1 47,9 41,2 42,1 43,1 27,3 42,5 39,0 39,1 39,7 24,3 40,0 46,1 46,5 47,0 47,5 47,6 45,8 46,3 46,8 47,4 47,2 49,2 50,2 51,2 51,4 50,6 49,2 50,2 51,2 51,4 50,6 49,2 50,2 51,2 51,4 50,6
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 12,7 11,6 15,2 12,3 12,2 13,9 16,3 12,5 12,3 12,6 13,7 14,6 13,4 12,7 12,5 15,5 14,8 14,4 13,8 13,5 13,2 13,0 12,6 12,1 11,3 13,6 13,3 12,9 12,4 11,3 13,5 13,1 12,7 12,7 10,4 13,5 13,1 12,7 12,7 10,4 13,5 13,1 12,7 12,7 10,4
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 87,5 89,3 89,1 91,2 83,8 89,6 91,4 91,2 91,3 92,1 87,5 86,9 90,3 91,0 90,2 86,9 87,7 89,2 89,7 90,9 83,7 84,2 86,6 87,8 89,2 89,9 90,9 91,8 96,1 96,0 89,9 90,9 91,8 96,1 96,0 89,9 90,9 91,8 96,1 96,0
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 137 3 368 3 511 3 418 3 561 3 028 3 203 3 470 3 835 3 886 3 019 3 178 3 330 3 581 3 782 3 261 3 431 3 557 3 768 4 053 3 119 3 295 3 439 3 710 3 839 3 097 3 251 3 381 3 642 3 802 3 474 3 605 3 709 3 911 3 994 3 474 3 605 3 709 3 911 3 994 3 474 3 605 3 709 3 911 3 994
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,0 1,1 1,0 1,1 4,8 4,8 4,7 4,7 0,9 6,5 6,0 5,9 5,4 5,3 11,6 11,2 10,7 10,2 9,4 13,4 13,4 12,8 11,3 10,4 13,4 13,4 12,8 11,3 10,4 13,4 13,4 12,8 11,3 10,4
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,49 0,59 0,72 0,89 0,54 0,44 0,35 0,44 0,43 0,46 0,41 0,39 0,46 0,50 0,50 0,49 0,50 0,47 0,51 0,51 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,53 0,55 0,55 0,56 0,56 0,59 0,62 0,60 0,62 0,58 0,59 0,62 0,60 0,62 0,58 0,59 0,62 0,60 0,62 0,58
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,76 0,00 0,00 0,00 0,73 0,78 0,00 0,00 0,00 0,82 0,75 0,64 0,64 0,65 0,67 0,68 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,58 0,49 0,58 0,60 0,64 0,58 0,49 0,58 0,60 0,64 0,58 0,49 0,58 0,60 0,64
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 5,2 5,2 4,7 5,3 5,3 4,7 4,8 4,8 5,1 5,3 5,3 5,6 5,4 5,5 5,7 5,9 6,2 6,2 6,4 6,8 4,6 4,7 4,6 4,8 4,9 4,4 4,6 4,5 4,7 4,8 4,1 4,2 4,2 4,4 4,6 4,1 4,2 4,2 4,4 4,6 4,1 4,2 4,2 4,4 4,6
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 13,3 13,3 13,8 14,0 12,7 10,7 10,6 11,0 11,5 11,3 12,9 12,8 13,2 13,5 14,0 13,8 14,3 15,3 15,8 16,9 10,5 10,7 11,1 11,3 11,4 10,5 10,6 11,0 11,2 11,2 9,4 9,8 10,1 10,4 10,3 9,4 9,8 10,1 10,4 10,3 9,4 9,8 10,1 10,4 10,3
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 5,3 6,2 6,3 9,5 8,9 9,1 9,1 9,4 9,8 10,9 10,5 10,6 10,7 11,5 11,2 10,2 10,5 11,1 10,9 11,5 9,1 9,2 9,5 9,6 9,7 9,0 9,1 9,4 9,5 9,6 7,3 7,4 7,6 7,8 8,1 7,3 7,4 7,6 7,8 8,1 7,3 7,4 7,6 7,8 8,1
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 6,0 21,1 8,4 36,5 38,5 28,3 30,8 34,4 37,1 49,0 41,9 44,6 46,0 50,0 50,5 48,7 55,8 55,8 62,8 63,2 33,7 36,6 38,9 42,1 44,1 33,6 36,6 39,0 42,5 44,5 27,9 29,5 31,3 38,1 39,3 27,9 29,5 31,3 38,1 39,3 27,9 29,5 31,3 38,1 39,3
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 92,7 97,2 96,0 100,0 102,8 70,6 72,2 68,0 91,1 50,2 80,6 76,5 74,0 94,0 74,0 81,1 77,4 77,1 91,4 68,0 88,6 91,8 90,6 90,6 93,5 83,3 87,7 88,6 88,4 90,2 78,6 87,3 88,6 90,0 93,9 78,6 87,3 88,6 90,0 93,9 78,6 87,3 88,6 90,0 93,9
1Fram til og med 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Etter det gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt