KOSTRA nøkkeltall

Finnøy - 1141 (Rogaland)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Finnøy Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Rogaland Rogaland Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 53 48 49 49 53 1 518 1 491 1 508 1 378 1 223 4 954 5 020 5 253 5 223 5 028 3 350 3 505 3 660 3 581 3 497 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 7 687 7 775 7 780 7 616 7 642 7 687 7 775 7 780 7 616 7 642 7 687 7 775 7 780 7 616 7 642
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 16 15 15 16 17 21 21 21 21 24 25 25 27 27 25 28 29 30 30 33 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 77 33 33 33 60 67 69 69 67 62 64 60 62 62 66 62 57 55 54 55 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 44 43 44 45 47 44 43 44 45 47 44 43 44 45 47
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 539 1 082 13 19 331 1 252 1 363 1 222 2 510 1 577 1 306 1 484 1 559 1 157 2 132 1 805 1 412 1 472 941 1 101 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 1 949 1 688 1 500 1 348 1 157 1 949 1 688 1 500 1 348 1 157 1 949 1 688 1 500 1 348 1 157
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 0 0 0 0 0 8 534 7 886 9 171 9 163 6 651 7 653 7 424 7 539 7 367 8 856 8 640 8 998 8 857 8 846 10 748 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 9 551 12 382 10 887 10 579 11 352 9 551 12 382 10 887 10 579 11 352 9 551 12 382 10 887 10 579 11 352
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 10 8 .. 40 33 37 28 25 24 17 29 26 26 25 27 26 33 19 19 17 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 30 27 31 24 29 30 27 31 24 29 30 27 31 24 29
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 16 14 5 11 9 28 30 22 25 51 22 9 9 11 17 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 507 325 325 381 404 507 325 325 381 404 507 325 325 381 404
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 5,0 : 2,8 2,2 : 1,4 0,8 1,1 1,0 1,7 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6 2,3 1,2 1,7 1,5 2,6 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,0 1,2 1,1 1,2 1,3 1,0 1,2 1,1 1,2 1,3 1,0 1,2 1,1 1,2
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 5,9 10,5 7,5 7,0 5,1 15,2 14,9 11,9 10,3 15,3 15,1 14,7 11,4 9,8 11,0 16,0 14,8 12,3 10,7 12,8 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 16,1 17,0 15,4 14,0 12,7 16,1 17,0 15,4 14,0 12,7 16,1 17,0 15,4 14,0 12,7

Kontakt