KOSTRA nøkkeltall

Finnøy - 1141 (Rogaland)

Barnevern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Finnøy Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Rogaland Rogaland Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 9 438 8 782 9 184 9 213 9 395 6 754 7 068 7 180 7 567 9 448 7 292 7 748 8 693 8 918 9 334 7 757 8 571 9 025 9 633 11 086 6 415 6 854 7 978 8 318 8 387 6 451 6 879 7 972 8 384 8 367 5 683 5 890 6 742 7 118 7 346 5 683 5 890 6 742 7 118 7 346 5 683 5 890 6 742 7 118 7 346
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,3 3,1 4,2 8,1 3,4 4,2 4,9 4,8 4,4 5,2 4,4 4,8 5,0 4,4 4,1 4,5 4,9 5,4 5,3 5,5 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,0 4,3 4,4 4,4 4,3 4,0 4,3 4,4 4,4 4,3 4,0 4,3 4,4 4,4 4,3
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,4 3,1 3,9 7,5 4,2 4,4 5,3 5,2 5,1 5,4 4,8 5,0 5,2 4,7 4,3 4,9 5,0 5,8 5,9 6,0 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,3 4,5 4,7 4,7 4,6 4,3 4,5 4,7 4,7 4,6 4,3 4,5 4,7 4,7 4,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,8 4,9 3,8 5,0 5,7 4,1 4,3 4,4 4,5 4,9 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 4,6 4,5 4,8 5,0 5,2 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,6 3,6 3,6 3,7 3,8 3,6 3,6 3,6 3,7 3,8 3,6 3,6 3,6 3,7 3,8
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 138 838 166 083 40 305 29 081 29 413 51 229 51 865 54 010 58 396 56 243 49 483 53 271 53 649 58 511 68 250 52 761 53 128 54 367 59 265 58 591 43 172 44 795 46 496 49 927 54 645 44 612 46 002 47 588 51 176 55 987 37 638 39 751 42 313 43 473 45 693 37 638 39 751 42 313 43 473 45 693 37 638 39 751 42 313 43 473 45 693
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 34 0 69 810 38 667 32 077 25 400 24 690 27 441 35 346 35 150 31 842 33 890 38 027 33 018 45 106 42 501 46 682 45 994 51 179 43 351 33 347 34 874 37 963 39 258 41 869 33 639 34 898 37 956 39 325 42 162 25 767 29 718 35 683 37 384 41 043 25 767 29 718 35 683 37 384 41 043 25 767 29 718 35 683 37 384 41 043
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 1 944 14 667 383 250 361 375 418 846 360 589 349 630 325 817 359 051 402 321 350 736 367 208 417 632 430 280 414 303 370 339 415 518 406 679 449 070 413 454 376 779 392 767 429 998 443 890 442 333 373 089 390 110 427 473 441 638 439 020 345 279 348 120 398 470 407 751 418 928 345 279 348 120 398 470 407 751 418 928 345 279 348 120 398 470 407 751 418 928
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 32,2 25,0 24,6 35,8 26,3 22,8 22,8 23,2 21,4 26,9 19,5 19,2 19,2 17,6 17,3 19,2 18,5 19,4 18,9 18,3 20,0 19,9 19,9 18,9 19,2 19,7 19,8 19,6 18,7 18,8 22,3 21,8 21,0 21,6 21,6 22,3 21,8 21,0 21,6 21,6 22,3 21,8 21,0 21,6 21,6
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 81 91 100 92 100 83 78 79 81 88 76 83 85 87 86 76 80 77 82 83 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 86 88 88 87 90 86 88 88 87 90 86 88 88 87 90

Kontakt