KOSTRA nøkkeltall

Finnøy - 1141 (Rogaland)

Barnehager

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Finnøy Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Rogaland Rogaland Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 65,6 70,7 80,5 63,1 71,1 76,3 75,7 75,9 78,0 78,7 78,9 79,5 80,1 81,1 80,8 78,0 79,0 81,4 82,2 84,7 81,4 82,6 83,0 83,9 84,6 80,6 82,0 82,5 83,4 84,3 77,6 79,7 79,4 79,7 81,4 77,6 79,7 79,4 79,7 81,4 77,6 79,7 79,4 79,7 81,4
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 83,8 86,3 91,0 81,4 84,0 87,6 87,3 87,6 88,8 89,6 90,2 90,6 90,5 90,6 90,6 89,8 89,8 90,6 91,4 92,6 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 90,4 91,0 91,3 91,7 92,1 89,1 90,0 89,8 90,0 90,6 89,1 90,0 89,8 90,0 90,6 89,1 90,0 89,8 90,0 90,6
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 95,2 96,5 97,7 92,7 91,5 94,4 94,4 95,1 95,8 96,5 97,1 97,4 96,9 96,4 96,5 97,2 96,9 96,8 97,2 97,2 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 96,3 96,7 96,5 96,6 96,4 96,3 96,7 96,5 96,6 96,4 96,3 96,7 96,5 96,6 96,4
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 78,5 77,3 76,3 76,2 75,7 64,5 66,3 67,0 66,5 71,3 74,2 73,9 74,5 74,9 74,3 72,3 72,1 72,2 71,8 77,7 49,6 49,3 49,1 49,0 49,1 50,7 50,3 50,1 49,9 50,1 51,6 51,4 50,9 50,6 50,3 51,6 51,4 50,9 50,6 50,3 51,6 51,4 50,9 50,6 50,3
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2 antall .. 5,3 5,4 4,8 4,5 .. 5,8 5,9 5,7 5,5 .. 5,6 5,5 5,3 5,4 .. 5,4 5,4 5,3 5,0 .. 6,0 6,0 5,8 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,7 .. 6,1 6,1 5,9 5,8 .. 6,1 6,1 5,9 5,8 .. 6,1 6,1 5,9 5,8
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4 prosent .. 21,0 25,3 14,4 12,9 .. 36,6 38,0 39,2 39,1 .. 37,0 38,6 40,0 42,3 .. 37,3 37,4 38,0 38,8 .. 38,3 38,9 40,8 41,5 .. 37,5 38,2 39,8 40,7 .. 35,0 35,2 36,8 38,0 .. 35,0 35,2 36,8 38,0 .. 35,0 35,2 36,8 38,0
Andel barn som får spesialpedagogisk hjelp, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent)1 prosent 3,8 3,8 2,0 : : 4,0 3,7 3,8 4,1 5,1 3,1 3,4 3,4 3,6 3,5 3,4 3,2 2,7 2,9 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 3,9 3,9 4,3 4,5 4,3 3,9 3,9 4,3 4,5 4,3 3,9 3,9 4,3 4,5 4,3
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 67,7 71,3 74,3 80,5 87,8 63,9 66,9 68,9 77,0 80,5 63,4 67,9 70,6 76,7 81,2 67,0 69,0 69,7 75,6 85,5 63,7 66,5 69,1 74,1 78,7 64,5 67,6 70,4 75,1 79,5 64,9 68,9 72,5 76,8 81,3 64,9 68,9 72,5 76,8 81,3 64,9 68,9 72,5 76,8 81,3
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 75,9 79,6 91,3 68,0 62,5 73,0 82,1 80,7 85,1 81,0 82,5 81,3 81,7 80,4 81,2 79,5 79,6 83,0 83,3 84,0 77,3 78,5 80,0 81,9 83,0 77,6 79,3 80,3 82,8 83,9 74,2 77,4 76,8 78,0 79,6 74,2 77,4 76,8 78,0 79,6 74,2 77,4 76,8 78,0 79,6
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 13,2 13,2 14,0 12,7 13,2 12,8 13,1 13,3 13,8 12,9 11,4 11,6 11,5 11,5 11,3 11,0 11,1 10,9 11,2 11,0 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 17,4 17,4 17,0 16,9 17,1 17,4 17,4 17,0 16,9 17,1 17,4 17,4 17,0 16,9 17,1
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 115 315 121 637 157 370 141 380 156 748 124 159 131 884 137 861 154 171 168 138 127 851 137 758 146 807 157 856 167 625 137 857 142 739 148 655 159 818 182 228 130 611 137 613 143 919 153 538 163 025 131 862 138 807 145 125 154 317 164 320 129 931 138 225 143 704 152 779 161 366 129 931 138 225 143 704 152 779 161 366 129 931 138 225 143 704 152 779 161 366
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr 60,0 61,3 63,5 70,2 76,0 52,3 55,1 56,7 63,9 66,5 54,1 57,7 59,8 64,9 68,4 56,7 58,1 59,3 64,6 72,5 51,3 53,5 55,1 59,1 62,7 52,2 54,2 55,8 59,6 63,0 49,7 52,5 54,6 57,8 61,1 49,7 52,5 54,6 57,8 61,1 49,7 52,5 54,6 57,8 61,1
1Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
5Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".