KOSTRA nøkkeltall

Fedje - 1265 (Hordaland)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fedje Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 0 0 2 0 0 63 55 57 60 26 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 142 138 155 130 120
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. .. 25 26 14 17 10 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 19 20 17 40 36
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 44 29 23 22 22 2 012 2 176 1 813 1 836 1 634 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 9 367 8 120 7 310 6 596 6 111
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 9 11 1 3 .. 1 347 2 044 530 834 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 3 618 3 137 3 871 3 423
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 10 25 16 23 .. 16 15 26 19 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 15 15 23 21
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 32 76 56 30 .. 43 27 40 34 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 38 37 52 43
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. 7 .. .. .. 21 19 14 16 12 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 23 16 18 21 11
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 0 .. 2 0 7 0 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 461 344 603 217
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 0 56 80 61 74 35 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 185 195 229 197 126
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. 100 .. .. .. 100 91 100 98 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 83 94 95 90
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. 49 50 50 .. .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 48 47 50 46
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. .. 62 60 68 91 63 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 88 90 87 81 83
Netto endring i antall boliger (antall) antall 5 5 .. .. .. 248 269 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 3 338 1 942 0 .. ..

Kontakt