KOSTRA nøkkeltall

Fedje - 4633 (Vestland)

Kommunal vannforsyning

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fedje Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Vestland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Selvkostgrad (prosent) prosent . . . . 100 73 81 99 94 98 96 97 98 98 99 96 97 98 98 99 . . . . 98
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) kr . . . . 2 425 3 098 3 274 3 383 3 616 4 634 3 349 3 429 3 568 3 749 3 881 3 345 3 425 3 564 3 744 3 876 . . . . 4 212
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent . . . . 0,00 .. .. .. .. .. 0,69 0,66 0,66 0,67 0,72 0,70 0,67 0,67 0,68 0,73 . . . . 0,81
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent . . . . 100,0 .. .. .. .. .. 99,0 98,7 98,7 99,4 98,4 99,2 98,9 98,9 99,5 98,7 . . . . 99,2
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent . . . . 42,0 .. .. .. .. .. 30,4 29,4 29,4 29,9 29,8 30,9 30,3 29,7 30,7 30,5 . . . . 26,6

Kontakt