KOSTRA nøkkeltall

Fedje - 4633 (Vestland)

Klima og energi

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fedje Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Vestland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . . . . 109 139 147 167 130 120 109 111 126 134 97 109 113 127 132 92 . . . . 100
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 0,81 0,92 0,93 0,95 0,95 0,91 0,68 0,67 0,73 0,71 0,54 0,65 0,65 0,70 0,67 0,48 . . . . 0,48
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . . . . 100,0 99,4 99,1 99,1 99,9 100,0 95,9 95,6 95,5 96,2 96,3 95,4 95,2 95,1 95,8 96,2 . . . . 94,9
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . . . . 168 207 179 190 148 179 166 155 154 154 136 168 158 155 153 135 . . . . 149
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 100 97 96 98 98 100 85 84 83 83 84 84 83 82 82 83 . . . . 90
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 0 3 3 0 0 0 11 12 12 13 12 12 13 13 14 13 . . . . 8
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 . . . . 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . 2
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 0 0 2 2 2 0 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 . . . . 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 100 99 99 100 100 100 95 95 95 96 96 95 95 94 96 96 . . . . 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . . . . 0 0 0 0 0 0 6 5 5 4 3 5 4 4 4 3 . . . . 4

Kontakt