4398_1265
4398_1265
kostra
2019-10-22T14:13:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Fedje, faktaark Eiendomsforvaltning Fedje

KOSTRA nøkkeltall

Fedje - 1265 (Hordaland)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fedje Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,5 8,3 8,3 7,8 8,9 9,0 9,1 9,3 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 9,2 9,3 9,5
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 602 562 649 698 206 242 279 296 242 258 271 278 246 259 279 288 306 274 271 286
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 10,53 10,34 10,81 10,80 8,05 8,14 8,42 8,76 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 4,09 4,09 4,11 3,91
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 113 129 155 118 82 92 89 88 86 94 100 99 93 101 109 109 113 122 134 139
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 466 364 386 373 517 534 537 564 482 515 517 562 481 525 540 581 577 622 643 726
Herav utgifter til renhold (kr) kr 107 148 151 149 151 160 168 173 144 152 157 161 143 150 156 159 159 163 164 177
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 105 120 125 138 130 137 133 144 102 109 111 126 101 109 113 127 104 109 118 141
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt