KOSTRA nøkkeltall

Fedje - 4633 (Vestland)

Barnevern

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fedje Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Vestland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . . . 3 492 9 650 16 233 13 049 8 405 9 476 6 854 7 978 8 318 8 391 8 046 6 879 7 972 8 384 8 370 7 996 . . . . 8 170
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . . : 4,6 5,0 4,5 3,7 6,2 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 . . . . 4,1
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . . : 5,3 5,4 5,1 3,4 5,6 4,7 4,9 4,8 4,8 4,6 4,8 4,9 4,9 4,8 4,6 . . . . 3,9
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . . . 4,6 5,2 4,8 4,7 3,3 4,5 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 . . . . 3,4
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . . . 60 333 47 092 57 649 64 911 75 302 88 600 44 795 46 496 49 927 54 773 56 201 46 002 47 588 51 176 56 100 57 913 . . . . 57 848
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . . . 15 333 31 816 48 962 49 224 68 440 15 879 34 874 37 963 39 258 41 685 44 547 34 898 37 956 39 325 41 998 45 118 . . . . 46 383
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . . . : 459 855 641 709 442 048 387 722 440 167 392 767 429 998 443 890 444 023 433 767 390 110 427 473 441 638 440 539 427 441 . . . . 445 416
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . . . : 17,2 18,8 15,6 12,8 14,3 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 . . . . 15,5
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . . . : 77 76 90 73 88 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 . . . . 92

Kontakt