4407_0937
4407_0937
kostra
2019-06-19T23:42:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Evje og Hornnes, faktaark Plan, byggesak og miljø Evje og Hornnes

KOSTRA nøkkeltall

Evje og Hornnes - 0937 (Aust-Agder)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Evje og Hornnes Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 2 4 4 1 74 94 96 76 286 274 286 246 3 740 3 482 3 364 3 214 3 848 3 600 3 462 3 288 120 156 106 118
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 50 .. .. .. 47 62 56 51 41 83 54 50 45 48 43 46 45 48 43 46 31 26 62 17
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 133 164 144 122 3 416 3 562 3 972 3 476 14 766 12 398 12 378 11 412 176 652 161 732 157 340 149 336 187 490 173 182 169 910 161 122 7 346 4 950 5 632 5 826
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 116 .. 52 0 2 378 0 1 558 0 7 724 0 4 812 0 87 674 0 66 584 0 93 284 0 72 668 0 1 614 0 3 950
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 19 10 9 .. 16 14 16 .. 15 15 16 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 14 17 14
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 32 14 19 .. 35 27 37 .. 31 28 34 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 28 30 33
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 1 .. .. 0 16 2 4 0 84 140 66 0 3 188 3 570 3 984 0 3 930 3 570 4 734 0 4 64 24
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 46 52 146 36 276 168 181 258 2 175 2 333 2 598 2 448 2 179 2 341 2 600 2 448 188 160 372 92
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 .. 94 98 100 .. 94 96 97 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 98 88 98
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 50 50 .. 50 50 50 .. 50 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 50 48 48
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. 81 87 .. 69 65 76 69 74 86 84 72 84 86 86 82 84 86 86 81 86 87 101 96
Netto endring i antall boliger (antall) antall 15 11 .. .. 828 740 0 0 1 380 2 260 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 1 424 1 590 0 0

Kontakt