KOSTRA nøkkeltall

Evje og Hornnes - 0937 (Aust-Agder)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Evje og Hornnes Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 957 976 988 1 344 1 186 1 046 1 153 1 213 1 382 1 267 1 215 1 354 1 446 1 605 1 773 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 1 323 1 370 1 429 1 638 1 577 1 323 1 370 1 429 1 638 1 577
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 663 722 681 985 779 805 953 1 037 1 069 982 979 1 104 1 179 1 247 1 349 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 1 076 1 106 1 154 1 347 1 287 1 076 1 106 1 154 1 347 1 287
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 294 254 307 360 407 241 200 176 313 285 236 250 266 358 424 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 247 265 274 291 289 247 265 274 291 289
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 647 632 695 886 786 821 892 928 1 045 971 863 962 1 020 1 165 1 219 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 798 840 853 1 024 987 798 840 853 1 024 987
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 60 4 78 127 86 53 -14 -44 59 30 5 15 20 68 42 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 55 82 75 91 87 55 82 75 91 87
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 587 628 616 759 700 768 905 972 986 940 858 946 1 000 1 096 1 177 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 743 758 778 932 901 743 758 778 932 901
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,48 0,48 0,48 0,61 0,61 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,59 0,59 0,61 0,62 0,63 0,59 0,59 0,61 0,62 0,63
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,42 0,42 0,42 0,55 0,55 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,23 0,23 0,23 0,24 0,25 0,23 0,23 0,23 0,24 0,25
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,36 0,36 0,38 0,38 0,38 0,36 0,36 0,38 0,38 0,38
Antall bygningsbranner (antall) antall 5 3 3 9 1 43 49 44 67 40 126 154 131 183 159 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 95 92 103 115 96 95 92 103 115 96
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 29 29 30 29 29 252 150 151 126 137 919 760 567 511 584 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 351 283 249 259 310 351 283 249 259 310

Kontakt