KOSTRA nøkkeltall

Evje og Hornnes - 0937 (Aust-Agder)

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Evje og Hornnes Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Innbyggere (antall) antall 3 582 3 614 3 625 3 638 3 634 71 823 72 215 72 325 64 940 50 814 196 821 197 458 196 642 192 553 198 184 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 115 785 116 671 117 220 117 655 118 273 115 785 116 671 117 220 117 655 118 273
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 8,9 11,9 8,3 9,3 9,9 10,1 10,2 9,6 9,8 8,6 9,4 9,3 9,1 8,8 8,4 10,8 10,6 10,2 9,9 9,7 11,3 11,2 10,7 10,3 10,2 10,4 10,5 9,5 9,3 8,9 10,4 10,5 9,5 9,3 8,9
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 12,0 11,6 10,8 8,0 12,4 9,2 9,4 9,4 8,7 9,1 10,9 10,3 10,2 10,5 10,1 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 8,3 8,3 8,2 8,3 8,2 8,3 8,3 8,2 8,3 8,2
Netto innflytting (antall)1 antall 26 30 21 -17 5 314 332 81 -52 -228 709 819 -597 -586 -602 24 875 23 675 20 232 15 891 18 435 29 802 26 076 21 293 18 081 25 327 776 611 398 297 526 776 611 398 297 526
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 12,2 12,3 12,4 12,4 12,2 10,4 10,3 8,8 9,9 10,2 9,9 9,8 9,6 9,7 9,9 10,9 10,8 10,7 10,7 10,6 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 12,1 12,1 12,1 12,3 12,1 12,1 12,1 12,1 12,3 12,1
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 67,3 71,8 67,1 68,6 68,4 63,2 63,3 56,3 61,6 63,2 65,9 65,6 66,1 62,8 62,6 63,9 63,4 62,7 62,0 61,5 64,4 63,9 63,2 62,5 62,0 64,6 64,3 63,0 62,2 60,8 64,6 64,3 63,0 62,2 60,8
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,6 1,4 1,1 1,1 1,2 1,6 1,6 1,3 1,3 1,1 1,5 1,6 1,2 1,1 1,2 2,0 2,0 1,6 1,5 1,4 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 2,5 2,3 1,9 1,4 1,5 2,5 2,3 1,9 1,4 1,5
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 13,1 13,9 14,1 13,8 13,6 10,6 11,2 15,0 15,5 20,0 9,6 10,2 13,0 13,5 13,2 13,9 14,5 15,0 15,4 15,9 16,3 16,8 17,3 17,7 18,2 12,4 13,0 13,2 13,5 13,8 12,4 13,0 13,2 13,5 13,8
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,80 1,79 1,63 1,61 1,54 1,70 1,73 .. .. .. 1,70 1,72 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,79 .. .. .. 1,80 1,79 .. .. ..
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt