KOSTRA nøkkeltall

Evenes - Evenášši - 1853 (Nordland - Nordlánnda)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Evenes Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. . .. 49 50 50 .. 48 49 50 50 .. 48 50 50 50 50 48 50 50 50 50 48 50 50 50 50 50 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 49 49 50 50 46 49 49 50 50 46
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. . 20 19 14 16 12 14 19 14 16 12 14 15 15 17 13 19 15 15 17 13 19 5 11 16 .. 15 18 18 18 17 17 17 17 18 17 17 24 15 13 17 15 24 15 13 17 15
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. . .. 133 .. 56 67 80 133 .. 56 67 80 67 33 33 70 33 67 33 33 70 33 .. 100 50 100 60 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 80 100 80 100 50 80 100 80 100 50
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. . .. 26 14 17 10 33 26 14 17 10 33 12 12 22 18 27 12 12 22 18 27 37 32 26 39 28 19 19 26 26 31 19 19 26 27 30 10 16 13 18 19 10 16 13 18 19
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. . 5 80 61 74 35 109 80 61 74 35 109 89 38 72 85 90 89 38 72 85 90 88 8 3 1 8 1 177 1 165 1 224 884 907 1 181 1 166 1 224 884 907 169 87 113 85 127 169 87 113 85 127
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 29 0 .. . 46 2 176 1 813 1 836 1 634 3 489 2 176 1 813 1 836 1 634 3 489 2 979 2 607 2 472 2 727 2 672 2 979 2 607 2 472 2 727 2 672 5 353 5 889 4 957 4 386 1 571 80 866 79 021 74 668 71 711 74 566 86 591 85 306 80 561 77 458 80 584 4 712 4 195 3 996 3 646 3 815 4 712 4 195 3 996 3 646 3 815
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. .. . 18 43 27 40 34 36 43 27 40 34 36 32 30 36 34 31 32 30 36 34 31 67 51 53 58 39 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 37 36 44 35 42 37 36 44 35 42
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager 20 .. .. . 16 16 15 26 19 14 16 15 26 19 14 12 18 19 20 17 12 18 19 20 17 14 20 20 21 14 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 16 22 36 21 19 16 22 36 21 19
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. . 100 100 91 100 98 98 100 91 100 98 98 91 94 98 92 99 91 94 98 92 99 96 94 100 100 97 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 82 91 96 94 98 82 91 96 94 98
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 0 0 1 . 2 83 84 78 44 48 83 84 78 44 48 82 107 106 68 47 82 107 106 68 47 62 89 99 72 24 1 741 1 682 1 607 1 392 1 288 1 800 1 731 1 644 1 440 1 321 108 95 118 63 102 108 95 118 63 102
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 46 .. .. . 31 2 130 2 044 935 834 1 072 2 130 2 044 935 834 1 072 2 569 2 084 1 151 1 053 925 2 569 2 084 1 151 1 053 925 1 600 1 363 3 623 2 280 383 43 837 39 200 33 292 29 786 31 027 46 642 42 169 36 334 32 788 33 994 2 877 2 553 1 592 1 172 1 379 2 877 2 553 1 592 1 172 1 379
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. . .. 60 68 84 63 68 60 68 84 63 68 69 62 67 69 58 69 62 67 69 58 88 93 101 100 75 86 85 81 83 78 86 85 81 83 78 77 40 88 79 70 77 40 88 79 70
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. . 0 2 0 7 0 4 2 0 7 0 4 2 9 6 5 11 2 9 6 5 11 598 724 904 405 4 1 594 1 787 1 992 1 193 1 559 1 965 1 787 2 367 1 573 1 901 188 61 20 44 22 188 61 20 44 22

Kontakt