KOSTRA nøkkeltall

Evenes - Evenášši - 1853 (Nordland - Nordlánnda)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Evenes Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,9 . . 7,8 8,3 9,0 9,1 9,3 9,3 8,9 9,0 9,1 9,3 9,3 8,9 9,9 10,1 10,2 9,6 10,0 9,9 10,1 10,2 9,6 10,0 10,2 9,8 9,9 10,0 9,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0 8,8 8,8 8,3 8,6 8,8 8,7 8,8 8,3 8,6 8,8 8,7
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 168 . . 128 215 242 279 296 409 274 242 279 296 409 274 269 351 329 362 492 269 351 329 362 492 305 304 311 325 410 258 271 278 299 291 259 279 288 313 292 485 294 208 426 328 485 294 208 426 328
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 5,24 . . 4,09 7,67 8,14 8,42 8,76 7,78 7,54 8,14 8,42 8,76 7,78 7,54 9,53 9,76 9,88 9,86 9,07 9,53 9,76 9,88 9,86 9,07 3,56 3,65 3,71 3,73 9,71 5,12 5,17 5,12 4,94 5,24 4,94 4,95 4,94 4,78 5,06 5,91 6,48 6,26 6,04 6,07 5,91 6,48 6,26 6,04 6,07
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 93 . . 113 66 92 89 88 78 89 92 89 88 78 89 76 70 75 84 72 76 70 75 84 72 165 192 192 176 68 94 100 99 101 104 101 109 109 112 118 101 88 92 111 101 101 88 92 111 101
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 563 . . 1 074 621 534 537 564 627 532 534 537 564 627 532 536 533 567 589 542 536 533 567 589 542 762 680 751 752 529 515 517 562 603 551 525 540 581 613 579 527 488 557 570 547 527 488 557 570 547
Herav utgifter til renhold (kr) kr 0 . . 0 1 160 168 173 184 164 160 168 173 184 164 156 162 161 168 163 156 162 161 168 163 158 161 162 172 168 152 157 161 173 164 150 156 159 170 162 135 124 132 136 140 135 124 132 136 140
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 189 . . 297 155 137 133 144 159 100 137 133 144 159 100 123 121 137 149 99 123 121 137 149 99 116 116 128 132 104 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 128 123 146 151 109 128 123 146 151 109
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt