KOSTRA nøkkeltall

Evenes - Evenášši - 1853 (Nordland - Nordlánnda)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Evenes Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 571 1 656 1 766 2 320 1 857 1 922 1 881 2 141 2 137 1 931 1 922 1 881 2 141 2 137 1 931 2 002 2 061 2 337 2 459 2 145 2 002 2 061 2 337 2 459 2 145 989 1 011 1 042 1 064 2 482 1 119 1 153 1 242 1 292 1 310 1 069 1 106 1 180 1 228 1 263 1 346 1 429 1 556 1 657 1 670 1 346 1 429 1 556 1 657 1 670
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 474 1 379 1 467 2 045 1 739 1 609 1 544 1 747 1 696 1 492 1 609 1 544 1 747 1 696 1 492 1 696 1 690 1 886 2 031 1 649 1 696 1 690 1 886 2 031 1 649 761 799 845 909 1 901 897 929 993 1 036 1 054 861 897 950 990 1 027 1 107 1 149 1 269 1 326 1 344 1 107 1 149 1 269 1 326 1 344
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr 98 278 299 274 119 313 337 394 442 439 313 337 394 442 439 305 372 451 428 496 305 372 451 428 496 228 212 197 155 581 222 224 248 255 256 207 209 230 238 236 239 280 287 331 326 239 280 287 331 326
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 231 1 231 1 517 2 043 1 599 1 497 1 426 1 614 1 575 1 318 1 497 1 426 1 614 1 575 1 318 1 515 1 545 1 778 1 832 1 519 1 515 1 545 1 778 1 832 1 519 748 758 783 789 1 687 807 822 889 919 894 778 794 849 880 874 987 1 022 1 133 1 180 1 133 987 1 022 1 133 1 180 1 133
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -146 30 52 20 -140 66 57 87 54 64 66 57 87 54 64 21 62 96 65 103 21 62 96 65 103 146 133 109 63 29 60 57 71 65 65 59 56 69 65 64 67 94 84 106 83 67 94 84 106 83
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 377 1 201 1 465 2 023 1 739 1 431 1 370 1 527 1 521 1 254 1 431 1 370 1 527 1 521 1 254 1 494 1 483 1 681 1 767 1 416 1 494 1 483 1 681 1 767 1 416 602 625 674 726 1 658 747 765 818 853 829 718 738 780 815 810 921 928 1 048 1 074 1 050 921 928 1 048 1 074 1 050
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,38 0,30 0,22 0,15 0,73 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,75 0,69 0,70 0,70 0,71 0,74 0,66 0,66 0,75 0,67 0,80 0,66 0,66 0,75 0,67 0,80
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,19 0,11 0,11 0,11 0,53 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,24 0,23 0,24 0,24 0,29 0,26 0,30 0,28 0,32 0,29 0,26 0,30 0,28 0,32
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,19 0,19 0,11 0,04 0,20 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,50 0,46 0,46 0,47 0,47 0,50 0,37 0,40 0,45 0,39 0,48 0,37 0,40 0,45 0,39 0,48
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 2 1 0 1 37 48 55 47 96 37 48 55 47 96 85 79 70 81 62 85 79 70 81 62 261 258 280 279 19 2 567 2 711 2 939 2 798 2 601 3 009 3 079 3 318 3 160 2 966 111 173 197 183 132 111 173 197 183 132
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 9 5 3 6 3 321 281 244 174 294 321 281 244 174 294 441 428 335 393 267 441 428 335 393 267 1 080 1 054 1 020 580 133 11 091 9 745 9 041 8 137 6 995 11 641 11 145 9 312 8 183 7 144 803 659 549 691 689 803 659 549 691 689

Kontakt