KOSTRA nøkkeltall

Evenes - Evenášši - 1853 (Nordland - Nordlánnda)

Bolig

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Evenes Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 72 72 .. 50 50 1 744 1 847 1 854 1 835 3 331 1 744 1 847 1 854 1 835 3 331 2 900 2 922 2 833 3 073 3 056 2 900 2 922 2 833 3 073 3 056 12 902 12 929 12 811 12 788 1 220 96 397 98 092 97 142 96 435 95 151 109 006 110 994 110 171 109 495 108 360 6 787 6 983 7 000 6 927 6 589 6 787 6 983 7 000 6 927 6 589
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 51 52 .. 37 38 33 35 36 35 29 33 35 36 35 29 39 39 39 39 34 39 39 39 39 34 21 21 21 21 34 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 28 29 29 29 27 28 29 29 29 27
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 47 47 .. 52 52 58 56 56 58 59 58 56 56 58 59 44 48 47 50 52 44 48 47 50 52 36 36 36 36 59 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 54 52 53 54 54 54 52 53 54 54
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 879 246 189 .. 208 3 109 3 584 3 596 2 180 1 054 3 109 3 584 3 596 2 180 1 054 1 836 2 411 2 383 2 679 1 319 1 836 2 411 2 383 2 679 1 319 957 701 674 426 2 792 1 527 1 426 1 526 1 621 1 408 1 648 1 473 1 509 1 495 1 335 1 389 1 455 1 254 1 181 1 098 1 389 1 455 1 254 1 181 1 098
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 0 28 .. .. 17 107 12 483 13 028 11 808 11 339 11 811 12 483 13 028 11 808 11 339 11 811 9 225 8 273 9 471 7 918 9 553 9 225 8 273 9 471 7 918 9 553 7 827 6 890 7 666 7 974 10 291 9 138 9 216 9 560 9 579 10 064 9 673 9 865 10 293 10 413 10 721 5 793 8 277 7 661 8 016 8 950 5 793 8 277 7 661 8 016 8 950
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 52 .. .. 8 20 24 23 17 25 18 24 23 17 25 18 28 34 31 18 15 28 34 31 18 15 36 45 33 34 16 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 29 23 21 23 25 29 23 21 23 25
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 .. 0 0 12 7 3 6 18 12 7 3 6 18 6 11 8 5 3 6 11 8 5 3 601 538 643 695 1 2 638 2 449 2 661 2 606 2 583 3 477 3 323 3 473 3 574 3 607 147 138 109 106 120 147 138 109 106 120
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : 4,3 4,3 : 5,3 1,4 1,9 1,7 2,8 1,2 1,4 1,9 1,7 2,8 1,2 2,0 2,6 2,8 2,9 1,3 2,0 2,6 2,8 2,9 1,3 1,0 1,1 1,0 1,0 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,7 1,7 1,9 2,0 2,1 1,7 1,7 1,9 2,0 2,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 26,4 14,4 10,8 10,4 12,1 14,1 10,2 8,7 13,3 10,4 14,1 10,2 8,7 13,3 10,4 13,1 9,8 8,5 10,5 8,6 13,1 9,8 8,5 10,5 8,6 21,9 20,2 19,0 17,4 8,3 18,9 16,2 14,6 13,4 14,6 20,0 17,3 15,7 14,5 15,8 18,7 14,6 12,4 10,9 11,7 18,7 14,6 12,4 10,9 11,7

Kontakt