KOSTRA nøkkeltall

Evenes - Evenášši - 1853 (Nordland - Nordlánnda)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Evenes Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 66,7 66,7 85,7 72,7 57,1 79,1 78,2 78,9 78,0 79,9 79,1 78,2 78,9 78,0 79,9 77,7 75,8 77,2 79,9 83,9 77,7 75,8 77,2 79,9 83,9 86,0 85,9 87,4 87,7 75,4 82,6 83,0 83,9 84,6 85,5 82,0 82,5 83,4 84,3 85,4 84,5 86,0 86,9 87,4 88,5 84,5 86,0 86,9 87,4 88,5
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 87,9 81,4 80,7 80,5 76,9 89,1 89,3 89,8 89,5 90,8 89,1 89,3 89,8 89,5 90,8 88,9 88,4 88,8 90,6 92,7 88,9 88,4 88,8 90,6 92,7 93,0 93,0 93,8 94,0 89,0 91,5 91,8 92,1 92,4 92,9 91,0 91,3 91,7 92,1 92,7 92,4 93,3 93,4 93,8 94,4 92,4 93,3 93,4 93,8 94,4
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 95,8 89,5 77,8 83,3 88,0 95,1 96,2 96,4 96,3 97,3 95,1 96,2 96,4 96,3 97,3 95,7 96,0 95,8 96,9 98,3 95,7 96,0 95,8 96,9 98,3 97,7 98,0 98,1 98,1 97,2 97,2 97,3 97,3 97,3 97,4 96,8 97,0 97,1 97,0 97,3 97,4 97,8 97,4 97,8 97,9 97,4 97,8 97,4 97,8 97,9
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,1 94,6 94,8 92,5 88,3 94,1 94,6 94,8 92,5 88,3 94,3 94,6 94,7 94,2 90,1 94,3 94,6 94,7 94,2 90,1 47,1 46,6 46,5 46,3 97,3 49,3 49,1 49,0 49,1 48,9 50,3 50,1 49,9 50,1 50,0 51,4 51,0 50,9 50,7 49,9 51,4 51,0 50,9 50,7 49,9
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall) antall 5,6 4,8 6,0 5,5 5,5 5,0 4,9 4,9 5,0 5,3 5,0 4,9 4,9 5,0 5,3 5,1 5,0 4,9 4,6 4,8 5,1 5,0 4,9 4,6 4,8 6,2 6,2 6,0 5,8 4,8 6,0 6,0 5,8 5,7 5,7 6,0 6,0 5,9 5,7 5,7 5,9 5,8 5,7 5,5 5,5 5,9 5,8 5,7 5,5 5,5
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent 8,0 20,2 0,0 20,0 22,7 34,2 36,9 39,1 41,9 44,0 34,2 36,9 39,1 41,9 44,0 32,8 32,1 32,4 33,0 40,2 32,8 32,1 32,4 33,0 40,2 40,5 40,7 43,2 42,9 44,8 38,3 38,9 40,8 41,5 42,4 37,5 38,2 39,8 40,7 41,6 36,6 36,6 37,8 39,7 41,1 36,6 36,6 37,8 39,7 41,1
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent : 0,0 : 0,0 0,0 3,4 3,3 3,1 3,7 3,6 3,4 3,3 3,1 3,7 3,6 3,1 2,9 3,1 3,3 3,7 3,1 2,9 3,1 3,3 3,7 4,3 4,7 4,6 4,3 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 3,5 3,5 3,6 4,3 4,2 3,5 3,5 3,6 4,3 4,2
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 59,8 71,1 66,5 99,5 87,9 73,2 75,7 81,8 86,4 78,7 73,2 75,7 81,8 86,4 78,7 69,8 73,5 81,0 86,5 83,5 69,8 73,5 81,0 86,5 83,5 67,8 71,4 75,1 78,8 90,6 66,5 69,1 74,1 78,8 77,3 67,6 70,4 75,1 79,5 78,5 64,2 66,9 72,2 78,7 78,1 64,2 66,9 72,2 78,7 78,1
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 118,2 83,3 86,7 91,7 88,9 81,4 89,2 90,2 81,5 86,0 81,4 89,2 90,2 81,5 86,0 84,4 85,2 81,3 89,5 88,3 84,4 85,2 81,3 89,5 88,3 76,5 76,1 79,7 81,0 76,5 78,5 80,0 81,9 83,0 84,0 79,3 80,3 82,8 83,9 85,3 82,0 85,6 86,8 84,6 84,9 82,0 85,6 86,8 84,6 84,9
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 6,7 6,8 6,6 6,4 5,7 8,6 8,7 8,8 9,7 10,2 8,6 8,7 8,8 9,7 10,2 7,6 7,6 7,8 7,8 9,9 7,6 7,6 7,8 7,8 9,9 17,1 16,7 16,5 16,5 9,5 14,6 14,4 14,3 14,3 14,2 14,7 14,5 14,4 14,4 14,2 11,7 11,4 11,6 11,8 11,7 11,7 11,4 11,6 11,8 11,7
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 118 288 143 898 150 175 200 902 170 513 147 808 156 975 171 197 178 567 168 730 147 808 156 975 171 197 178 567 168 730 143 377 150 464 166 867 186 914 187 878 143 377 150 464 166 867 186 914 187 878 146 877 151 763 160 512 167 074 189 007 137 613 143 919 153 538 163 202 168 389 138 807 145 125 154 317 164 473 170 178 136 781 144 052 152 582 168 420 174 075 136 781 144 052 152 582 168 420 174 075
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 52,5 61,9 58,5 83,0 70,9 63,5 65,7 71,2 73,6 66,0 63,5 65,7 71,2 73,6 66,0 60,1 62,9 69,0 75,2 71,1 60,1 62,9 69,0 75,2 71,1 51,4 53,6 56,6 59,4 76,4 53,5 55,1 59,1 62,7 61,1 54,2 55,8 59,6 63,1 61,6 53,7 55,7 60,1 65,0 63,3 53,7 55,7 60,1 65,0 63,3
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.