KOSTRA nøkkeltall

Enebakk - 0229 (Akershus)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Enebakk Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,7 4,7 2,3 0,2 2,7 3,7 4,2 2,7 1,4 1,4 2,9 4,1 3,7 2,2 1,5 3,0 4,0 3,8 2,6 1,9 4,0 5,3 4,9 2,5 3,0
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,5 3,6 1,3 0,0 2,1 2,2 2,4 1,8 1,3 1,0 1,5 2,1 1,8 1,2 1,1 1,4 2,0 1,9 1,3 1,2 2,1 2,7 2,3 1,2 1,6
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 28,6 24,5 20,1 28,7 36,6 24,2 24,5 24,1 23,5 18,2 19,0 20,9 21,8 21,7 20,6 16,0 17,8 18,3 17,9 17,0 28,4 29,1 30,0 29,1 28,6
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 54,4 52,2 74,8 80,8 102,0 35,5 42,8 45,5 49,9 57,5 37,2 40,1 40,1 42,2 48,0 34,8 37,7 36,5 39,1 43,8 36,2 38,9 42,0 40,3 47,6
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 117,3 115,6 131,7 148,0 150,7 103,6 105,6 109,9 114,7 121,5 101,1 101,3 101,9 105,6 111,0 98,9 98,9 98,6 101,8 106,7 105,3 106,1 105,8 107,8 114,4
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 46 855 49 343 50 681 51 650 53 670 47 026 49 315 50 737 52 283 54 708 49 775 52 158 53 619 55 124 57 316 50 630 53 174 54 801 56 328 58 501 48 906 51 788 53 430 54 843 57 054
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 12,5 14,9 15,8 14,7 16,2 11,1 13,4 14,4 14,2 12,0 7,9 10,7 11,7 12,3 12,0 7,8 10,4 11,4 12,2 11,8 14,7 17,3 19,3 19,0 18,2
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 21,0 20,1 34,8 21,6 8,6 17,2 19,1 18,1 18,1 16,6 14,5 14,7 14,5 15,2 16,2 15,1 14,9 14,6 15,3 16,7 15,9 18,1 17,5 18,0 18,9
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 15,7 17,3 25,3 31,7 22,9 21,0 31,1 34,1 31,9 34,4 31,3 32,6 34,9 36,0 33,8 35,2 39,1 40,1 44,9 41,5 25,1 30,0 36,1 33,8 36,4

Balansedata ble publisert med mangelfullt datagrunnlag for 2019.
Variabelen Egenfinansiering av investeringene i prosent av brutto driftsinntekter ble omdefinert til publiseringen 16.3.2020. Beklageligvis oppstod en fortegnsfeil slik at tallene som ble publisert 16. mars ble feil. Feilen er 30.3.2020 rettet for alle årgangene 2015 - 2019

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt