4471_0229
4471_0229
kostra
2019-10-22T01:27:00.000Z
no
tjenesteområde Regnskap Enebakk, faktaark Regnskap Enebakk

KOSTRA nøkkeltall

Enebakk - 0229 (Akershus)

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Enebakk Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,7 4,7 2,3 0,2 3,7 4,2 2,7 1,4 2,9 4,1 3,7 2,2 3,0 4,0 3,8 2,6 4,0 5,3 4,9 2,5
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,5 3,6 1,3 0,0 2,2 2,4 1,8 1,3 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 2,1 2,7 2,3 1,2
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 28,6 24,5 20,1 28,7 24,2 24,5 24,1 23,5 19,0 20,9 21,7 21,8 16,0 17,8 18,2 17,9 28,4 29,1 30,0 29,1
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 54,4 52,2 74,8 80,8 35,0 42,5 44,3 49,9 36,6 39,6 39,5 42,3 34,2 37,2 35,9 39,1 35,2 38,1 40,6 40,3
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 117,3 115,6 131,7 148,0 103,6 105,6 109,9 114,7 101,1 101,3 101,9 105,6 98,9 98,9 98,6 101,8 105,3 106,1 105,8 107,8
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 46 855 49 343 50 681 51 650 47 026 49 315 50 737 52 283 49 775 52 158 53 619 55 124 50 630 53 174 54 801 56 328 48 906 51 788 53 430 54 843
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 12,0 11,3 14,5 14,7 9,4 11,0 12,7 12,9 7,2 8,5 10,1 11,2 7,1 8,3 9,6 10,9 12,5 14,6 17,1 17,8
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 21,0 20,1 34,8 21,6 17,2 19,1 18,1 18,1 14,5 14,7 14,5 15,2 15,1 14,9 14,6 15,3 15,9 18,1 17,5 18,0
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 15,7 17,3 25,3 31,7 14,0 25,1 24,9 22,3 23,9 24,7 24,5 25,8 27,4 30,7 29,3 34,3 19,1 23,4 27,4 26,2

Kontakt