KOSTRA nøkkeltall

Enebakk - 0229 (Akershus)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Enebakk Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall .. 4 5 5 164 161 130 144 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 145 133 114 126
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. 17 .. .. 22 16 18 31 24 19 19 26 24 19 19 26 24 28 19 28
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 205 152 253 253 7 213 6 486 6 201 6 354 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 6 888 6 945 6 546 6 760
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 98 135 43 .. 3 743 3 518 2 391 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 3 754 3 541 3 192
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 12 14 10 .. 22 21 18 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 21 20 20
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 36 23 23 .. 41 44 37 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 40 42 34
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 22 23 24 15 19 16 17 16 18 18 18 18 18 17 18 18 22 19 19 15
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 12 3 0 .. 53 38 69 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 107 54 111
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 29 48 23 40 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 6 21 .. 11
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 80 .. 95 98 95 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 95 94 94
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. 50 50 .. 47 48 49 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 48 35 48
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. 61 .. 98 99 96 92 84 86 86 81 84 86 86 81 99 98 96 90
Netto endring i antall boliger (antall) antall 49 35 .. .. 3 735 2 802 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 3 560 4 232 0 ..

Kontakt