KOSTRA nøkkeltall

Enebakk - 0229 (Akershus)

Kommunal vannforsyning

Oppdatert 15.06.2020.

Rettelogg for Kommunal vannforsyning

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Enebakk (-2019) Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Akershus (-2019)
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Selvkostgrad (prosent) prosent .. .. .. .. 0 0 0 0 0 97 97 97 98 98 91 97 97 98 98 91 0 0 0 0 100
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) kr .. .. 5 498 4 662 4 662 2 757 2 783 3 158 3 429 3 429 3 349 3 413 3 566 3 739 3 739 3 345 3 409 3 562 3 735 3 735 2 602 2 722 3 197 3 355 3 355
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,66 0,69 0,66 0,66 0,67 0,67 0,70 0,67 0,67 0,68 0,98 1,10 1,02 0,93 1,09
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 98,0 99,0 98,7 98,7 99,4 98,3 99,2 98,9 98,9 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,4 29,9 30,1 30,9 30,3 29,7 30,7 28,0 27,7 26,0 26,9 27,0

Kontakt