KOSTRA nøkkeltall

Enebakk - 0229 (Akershus)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Enebakk Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 79 88 89 93 92 99 107 108 127 120 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 98 111 116 128 131
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,61 0,54 0,55 0,60 0,60 0,69 0,68 0,68 0,74 0,69 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,69 0,71 0,71 0,75 0,73
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,9 95,3 95,3 95,0 96,0 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 95,5 95,9 95,9 95,9 97,5
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 122 127 134 105 122 146 152 141 151 132 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 140 150 143 150 148
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 98 100 85 83 81 81 86 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 83 82 81 81 81
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 12 12 12 12 7 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 14 15 14 14 13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 2 0 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 2 4 5 5 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 3 4 4
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 98 100 95 94 94 95 97 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 95 95 95 95 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 4 0 5 7 6 5 5 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 4 5 5 4 3

Kontakt