4474_0229
4474_0229
kostra
2019-07-23T09:43:00.000Z
no
tjenesteområde Husholdningsavfall Enebakk, faktaark Husholdningsavfall Enebakk

KOSTRA nøkkeltall

Enebakk - 0229 (Akershus)

Husholdningsavfall

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Enebakk Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 711 2 711 2 766 2 932 2 333 2 350 2 507 2 622 2 666 2 702 2 759 2 854 2 668 2 705 2 762 2 858 2 352 2 408 2 490 2 716
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 42,6 42,7 42,7 40,8 40,0 40,8 40,7 42,5 37,8 38,0 39,0 41,0 37,9 38,1 39,0 40,8 42,1 39,0 41,9 44,9
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 0 0 0 0 98 100 99 99 98 100 99 99 0 0 0 0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 451,8 447,4 438,1 429,0 453,8 448,5 440,9 425,5 438,8 433,0 426,0 410,9 424,9 427,5 396,3 376,0

Kontakt