KOSTRA nøkkeltall

Enebakk - 0229 (Akershus)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Enebakk (-2019) Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Akershus (-2019)
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,9 8,4 8,4 9,2 10,2 8,6 8,7 8,9 8,9 8,9 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 9,7 9,9 9,8 10,0 10,2
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 206 113 211 113 236 257 266 283 303 312 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 263 307 296 309 317
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,69 3,86 4,13 4,55 4,63 4,64 4,44 4,62 4,46 4,57 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 4,73 4,59 4,64 4,65 4,57
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 9 39 38 65 84 68 69 78 71 80 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 94 104 108 116 131
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 480 630 615 579 565 474 522 519 578 571 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 466 521 532 571 610
Herav utgifter til renhold (kr) kr 159 149 169 165 155 131 154 152 161 164 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 131 144 143 146 152
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 79 88 89 93 92 99 107 108 127 120 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 98 111 116 128 131
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt