KOSTRA nøkkeltall

Enebakk - 0229 (Akershus)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Enebakk Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 007 1 178 1 295 1 355 1 380 811 859 922 987 1 004 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 829 868 921 1 008 978
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 735 936 1 021 1 061 1 046 629 667 723 772 790 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 610 659 707 778 739
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 272 242 274 294 335 182 192 199 215 214 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 219 210 214 230 239
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 651 629 635 686 697 553 563 616 674 702 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 598 603 651 696 711
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 137 23 51 84 66 27 29 34 43 34 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 63 46 50 65 75
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 514 606 584 602 631 526 534 582 631 668 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 535 557 600 631 637
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,64 0,64 0,70 0,70 0,71 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,58 0,64 0,69 0,58 0,68
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,18 0,19 0,19 0,18 0,19 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,17 0,17 0,19 0,15 0,18
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,46 0,45 0,51 0,52 0,52 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,41 0,47 0,50 0,43 0,50
Antall bygningsbranner (antall) antall 3 6 6 6 5 215 202 228 219 182 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 237 252 263 280 266
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 20 18 1 12 8 1 058 622 490 577 452 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 1 251 536 720 521 519

Kontakt