KOSTRA nøkkeltall

Enebakk - 0229 (Akershus)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Enebakk Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 107 116 123 126 124 6 026 6 300 6 192 6 267 5 810 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 8 486 8 429 8 571 8 688 8 751
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 10 11 11 11 11 15 16 16 16 15 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 14 14 14 14 14
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 30 30 26 33 35 57 57 57 56 59 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 46 48 49 50 51
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 554 840 2 876 1 547 535 1 290 1 607 1 534 1 421 2 260 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 1 485 1 262 1 438 1 972 1 901
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 219 991 174 56 0 6 538 6 001 6 443 6 271 7 600 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 7 201 7 784 7 932 8 265 8 466
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 0 27 45 82 48 31 30 30 31 32 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 34 31 36 40 40
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 1 1 2 5 187 135 127 113 119 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 294 300 251 292 268
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,1 : 1,2 : 0,9 1,1 0,9 1,0 1,0 1,6 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 10,3 10,8 9,5 8,9 8,6 15,0 14,7 12,1 10,4 12,6 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 13,9 14,0 11,9 10,6 10,1

Kontakt