4394_0229
4394_0229
kostra
2019-09-19T03:13:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Enebakk, faktaark Barnevern Enebakk

KOSTRA nøkkeltall

Enebakk - 0229 (Akershus)

Barnevern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Enebakk Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 7 157 6 360 6 192 7 521 6 056 6 286 6 871 7 514 6 415 6 854 7 978 8 319 6 451 6 879 7 972 8 385 5 153 5 633 7 019 7 616
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,4 4,7 5,4 6,2 4,6 5,0 4,9 4,8 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 3,9 4,2 4,4 4,4
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,5 5,3 6,0 7,1 4,9 5,1 5,2 5,1 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,1 4,4 4,8 4,9
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,5 4,5 4,8 4,9 3,9 4,0 4,0 3,9 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 2,9 3,0 3,2 3,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 41 851 40 502 38 514 44 083 36 692 39 524 41 690 47 001 43 172 44 795 46 496 49 929 44 612 46 002 47 588 51 177 44 552 45 812 47 006 48 736
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 22 690 13 504 12 400 16 458 31 025 29 624 31 830 32 704 33 347 34 874 37 963 39 268 33 639 34 898 37 956 39 334 36 530 36 035 37 833 40 906
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 419 794 427 250 355 030 315 357 389 699 390 348 398 760 423 993 376 779 392 767 429 998 443 947 373 089 390 110 427 473 441 690 439 060 444 850 491 410 495 505
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 21,5 22,0 22,9 28,2 22,0 21,7 21,5 21,0 20,0 19,9 19,9 18,9 19,7 19,8 19,6 18,7 19,2 19,1 20,2 19,6
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 80 81 89 89 84 88 90 89 82 85 86 87 83 86 87 88 86 90 88 90

Kontakt