KOSTRA nøkkeltall

Enebakk - 0229 (Akershus)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Enebakk Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 7 157 6 360 6 192 7 521 7 353 6 056 6 286 6 871 7 514 7 042 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 5 153 5 633 7 019 7 616 7 368
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,4 4,7 5,4 6,2 3,6 4,6 5,0 4,9 4,8 4,4 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 3,9 4,2 4,4 4,4 4,3
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,5 5,3 6,0 7,1 4,9 4,9 5,1 5,2 5,1 4,7 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,1 4,4 4,8 4,9 4,8
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,5 4,5 4,8 4,9 4,3 3,9 4,0 4,0 3,9 3,7 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 2,9 3,0 3,2 3,3 3,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 41 851 40 502 38 514 44 083 58 275 36 692 39 524 41 690 47 001 48 649 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 44 552 45 812 47 006 48 736 50 937
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 22 690 13 504 12 400 16 458 17 400 31 025 29 624 31 830 32 704 31 648 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 36 530 36 035 37 833 40 906 39 802
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 419 794 427 250 355 030 315 357 297 000 389 699 390 348 398 760 423 993 421 015 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 439 060 444 850 491 410 495 505 484 912
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 21,5 22,0 22,9 28,2 19,5 22,0 21,7 21,5 21,0 20,3 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 19,2 19,1 20,2 19,6 19,6
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 80 81 89 89 81 84 88 90 89 90 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 86 90 88 90 92

Kontakt