KOSTRA nøkkeltall

Enebakk - 0229 (Akershus)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Enebakk Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 74,2 79,5 82,0 81,4 79,6 81,9 82,8 83,2 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 83,5 84,4 85,2 85,2
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 87,0 89,5 92,6 91,1 89,9 91,1 91,6 91,9 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 91,8 92,4 92,6 92,5
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 95,1 95,1 98,2 96,4 96,2 96,8 97,1 97,4 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 96,7 97,3 97,1 97,0
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 35,1 35,0 33,9 32,6 53,7 53,7 52,7 52,3 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 47,2 46,9 46,5 46,2
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)1 antall .. 6,3 6,2 6,0 .. 6,1 6,1 5,9 .. 6,0 6,0 5,8 .. 6,0 6,0 5,9 .. 6,1 6,1 5,9
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)3 prosent .. 27,7 31,2 29,0 .. 36,3 36,7 37,2 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 33,2 33,5 33,9
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 2,2 2,7 : 3,6 2,9 2,9 3,1 3,0 3,4 3,5 3,6 3,7 3,3 3,5 3,6 3,7 2,8 3,1 3,2 3,4
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)2 kr 55,1 57,9 60,1 64,5 59,3 62,0 65,4 69,5 63,7 66,5 69,1 74,1 64,5 67,6 70,4 75,1 61,3 63,9 66,7 71,1
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 72,6 70,2 81,1 75,5 73,4 76,0 79,6 82,4 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 80,2 81,7 83,7 85,2
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 17,3 17,2 16,4 15,2 16,3 16,2 16,0 15,8 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 17,2 16,8 16,7 16,4
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 117 985 126 920 136 311 135 325 122 622 130 500 136 827 145 547 130 611 137 613 143 919 153 538 131 862 138 807 145 125 154 317 129 170 135 096 142 927 150 019
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)4 kr 46,9 49,4 50,7 55,2 49,4 51,4 53,1 56,7 51,3 53,5 55,1 59,1 52,2 54,2 55,8 59,6 50,0 51,8 53,1 56,6
1Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020.
2Nevneren er endret ved publisering i 2020.
3Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
4Nevneren er endret ved publisering i 2020.