KOSTRA nøkkeltall

Eigersund - 1101 (Rogaland)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eigersund Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 125 139 151 162 151 105 108 114 122 112 105 111 114 131 134 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 103 116 114 114 128
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,47 0,51 0,51 0,54 0,51 0,66 0,67 0,67 0,69 0,65 0,73 0,73 0,72 0,78 0,76 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,62 0,66 0,63 0,71 0,66
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 99,9 99,3 99,3 99,7 96,4 96,5 96,1 96,3 96,3 97,6 97,9 97,5 97,5 97,4 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 93,2 93,3 93,2 92,5 92,5
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 166 165 184 167 139 132 129 140 148 140 146 174 163 148 150 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 145 160 160 136 143
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 90 89 84 87 90 86 86 86 88 85 83 84 86 84 81 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 87 86 87 86 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 10 11 3 13 10 10 10 8 11 10 11 11 11 13 15 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 4 4 3 5 7
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 0 1 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 8 7 7 6
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 13 0 0 3 2 3 0 3 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 99 100 96 96 95 97 97 96 96 96 96 96 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 90 90 91 92 92
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 0 0 4 5 7 2 3 4 4 3 2 3 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 18 18 15 15 12

Kontakt