KOSTRA nøkkeltall

Eigersund - 1101 (Rogaland)

Klima og energi

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eigersund Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 139 151 162 151 88 108 114 122 112 105 109 111 126 134 97 109 113 127 132 92 116 114 114 128 96
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,51 0,51 0,54 0,51 0,30 0,67 0,67 0,69 0,65 0,55 0,68 0,67 0,73 0,71 0,54 0,65 0,65 0,70 0,67 0,48 0,66 0,63 0,71 0,66 0,50
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 99,9 99,3 99,3 99,7 99,8 96,5 96,1 96,3 96,3 95,1 95,9 95,6 95,5 96,2 96,3 95,4 95,2 95,1 95,8 96,2 93,3 93,2 92,5 92,5 92,6
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 165 184 167 139 139 129 140 148 140 137 166 155 154 154 136 168 158 155 153 135 160 160 136 143 138
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 89 84 87 90 89 86 86 88 85 80 85 84 83 83 84 84 83 82 82 83 86 87 86 85 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 11 3 13 10 0 10 8 11 10 14 11 12 12 13 12 12 13 13 14 13 4 3 5 7 6
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 7 7 6 6
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 13 0 0 11 2 3 0 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 4
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 99 100 100 96 95 97 97 95 95 95 95 96 96 95 95 94 96 96 90 91 92 92 93
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 0 0 5 7 2 3 8 6 5 5 4 3 5 4 4 4 3 18 15 15 12 12

Kontakt