KOSTRA nøkkeltall

Eigersund - 1101 (Rogaland)

Grunnskole

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eigersund Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 28,6 45,9 40,8 64,0 53,6 45,6 50,2 46,0 41,8 39,1 49,3 51,8 42,7 50,1 33,5 56,5 48,5 48,3 53,0 29,8 37,5 38,2 37,3 36,3 36,2 33,3 33,7 32,5 31,5 31,2 32,9 33,4 33,4 31,8 32,2
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 145,9 144,3 126,3 119,5 124,9 122,3 130,6 132,8 136,8 138,2 137,7 132,7 134,1 146,8 119,8 151,5 147,3 152,7 148,7 150,6 132,8 135,4 137,6 139,9 143,1 130,6 133,6 136,1 138,8 142,9 123,4 126,6 128,2 124,2 129,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 7,0 7,6 2,4 3,0 3,2 3,5 3,4 3,4 3,7 3,6 5,7 5,4 4,9 3,3 5,7 4,1 4,2 3,8 3,9 5,2 5,6 5,5 5,2 4,9 4,7 7,2 7,1 6,6 6,4 6,3 6,1 6,0 5,4 5,3 5,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 9,4 9,3 9,2 7,7 7,4 7,1 7,1 7,1 7,3 7,3 8,3 8,5 8,3 7,7 7,9 8,3 8,6 8,6 8,4 7,9 7,8 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,7 7,7 7,7 7,8 8,1 7,9 7,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 71,1 77,1 74,2 74,2 66,1 70,4 70,7 72,2 74,6 71,1 67,8 69,2 73,5 73,6 71,0 70,9 68,9 69,4 73,6 73,3 72,0 72,8 73,5 75,0 72,4 72,7 73,4 74,2 75,5 73,2 71,8 74,8 74,9 75,4 72,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 67,5 74,7 73,6 74,9 59,8 66,2 66,9 67,7 66,8 66,5 65,3 67,1 68,0 68,7 66,3 67,2 65,5 66,9 67,5 68,0 69,4 69,2 69,6 68,7 68,1 70,3 70,1 70,3 69,3 69,0 71,5 72,7 73,5 71,6 72,6
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 16,3 17,3 16,4 15,2 15,5 17,1 17,4 17,2 16,6 16,0 15,5 15,2 15,0 15,8 16,5 15,4 15,1 15,3 14,8 16,8 16,6 16,5 16,2 15,8 15,7 17,0 16,8 16,5 16,0 15,8 17,1 17,1 16,9 16,2 16,0
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 40,1 39,9 40,6 40,9 41,9 41,1 40,9 41,6 41,7 42,2 40,7 40,8 41,0 41,4 42,5 40,8 40,8 41,0 41,3 42,8 41,2 41,3 41,7 41,7 42,9 41,2 41,4 41,7 41,9 43,1 41,2 41,5 41,7 41,7 42,8
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 24,7 23,3 22,6 21,9 22,7 26,3 25,7 25,7 25,9 24,6 24,6 23,8 23,8 24,6 22,4 23,8 23,4 23,2 23,1 21,8 23,7 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 24,3 23,9 24,2 24,4 23,5
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 112 317,6 114 936,7 119 001,6 116 418,5 120 229,7 100 027,3 102 946,4 107 380,3 110 611,6 114 752,0 110 820,0 114 957,3 119 932,1 117 514,3 111 362,9 113 171,6 116 553,2 121 676,9 129 236,8 108 584,3 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 116 610,7 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 219,2 98 567,4 100 743,7 105 810,6 108 492,5 107 683,8
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt