KOSTRA nøkkeltall

Eigersund - 1101 (Rogaland)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eigersund Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 230 1 544 1 686 1 624 1 623 859 922 987 1 004 1 245 1 026 1 096 1 149 1 162 1 441 1 244 1 280 1 404 1 483 1 312 1 119 1 153 1 242 1 292 1 293 1 069 1 106 1 180 1 228 1 251 957 1 060 1 137 1 343 1 246
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 026 1 148 1 465 1 366 1 299 667 723 772 790 1 009 856 920 925 964 1 154 952 968 1 080 1 129 1 096 897 929 993 1 036 1 039 861 897 950 990 1 016 809 913 987 1 197 1 070
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 204 396 221 258 324 192 199 215 214 236 171 176 225 198 287 292 311 324 353 216 222 224 248 255 254 207 209 230 238 235 147 147 150 145 175
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 028 1 376 1 493 1 400 1 365 563 616 674 702 849 718 775 824 859 872 919 934 1 020 1 061 804 807 822 889 919 897 778 794 849 880 877 717 757 825 855 854
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 63 249 34 87 151 29 34 43 34 50 -13 -9 23 9 50 80 90 83 113 73 60 57 71 65 67 59 56 69 65 66 53 50 54 11 27
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 965 1 127 1 459 1 313 1 215 534 582 631 668 799 731 784 801 850 822 838 844 937 947 731 747 765 818 853 830 718 738 780 815 811 664 706 771 844 827
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,76 0,76 0,76 0,81 0,81 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,68 0,69 0,70 0,70 0,71 0,68 0,65 0,63 0,64 0,57 0,11
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,23 0,23 0,23 0,28 0,28 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,22 0,18 0,19 0,19 0,15 0,06
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,45 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,47 0,44 0,45 0,42 0,05
Antall bygningsbranner (antall) antall 12 12 4 7 13 202 228 219 182 317 113 112 105 121 259 273 291 321 336 320 2 567 2 711 2 939 2 798 2 590 3 009 3 079 3 318 3 160 2 955 196 198 210 222 206
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 21 14 9 42 21 622 490 577 452 804 430 360 366 385 525 1 292 1 167 1 127 1 331 709 11 091 9 745 9 041 8 137 5 968 11 641 11 145 9 312 8 183 6 117 845 619 574 548 557

Kontakt