KOSTRA nøkkeltall

Eigersund - 1101 (Rogaland)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eigersund Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland Rogaland Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 319 314 315 310 310 4 157 4 220 4 190 4 184 4 360 9 864 10 032 10 449 10 472 .. 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 7 687 7 775 7 780 7 616 7 642 7 687 7 775 7 780 7 616 7 642 7 687 7 775 7 780 7 616 7 642
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 21 21 21 21 21 21 22 22 22 20 23 23 24 24 .. 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 50 49 49 49 51 62 64 66 68 67 60 61 60 62 .. 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 44 43 44 45 47 44 43 44 45 47 44 43 44 45 47
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 2 691 401 1 494 3 807 1 290 1 627 1 625 1 816 1 988 1 367 1 353 1 605 1 197 1 663 1 697 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 1 949 1 688 1 500 1 348 1 157 1 949 1 688 1 500 1 348 1 157 1 949 1 688 1 500 1 348 1 157
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 27 052 30 981 28 486 29 029 25 353 9 197 10 447 10 013 10 503 9 432 8 483 13 027 13 467 13 778 .. 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 9 551 12 382 10 887 10 579 11 352 9 551 12 382 10 887 10 579 11 352 9 551 12 382 10 887 10 579 11 352
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 16 8 5 14 14 21 17 16 21 25 28 21 19 15 .. 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 30 27 31 24 29 30 27 31 24 29 30 27 31 24 29
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 2 3 0 0 1 53 39 37 25 33 119 134 157 109 .. 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 507 325 325 381 404 507 325 325 381 404 507 325 325 381 404
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 2,8 0,9 1,7 1,3 1,6 1,4 1,2 1,4 1,4 1,9 1,8 1,4 1,4 1,5 1,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,0 1,2 1,1 1,2 1,3 1,0 1,2 1,1 1,2 1,3 1,0 1,2 1,1 1,2
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 16,3 16,6 14,0 12,1 9,7 18,4 17,6 14,5 12,9 15,6 18,9 18,2 15,1 13,2 12,9 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 16,1 17,0 15,4 14,0 12,7 16,1 17,0 15,4 14,0 12,7 16,1 17,0 15,4 14,0 12,7

Kontakt