KOSTRA nøkkeltall

Eigersund - 1101 (Rogaland)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eigersund Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 319 314 315 310 310 4 157 4 220 4 190 4 184 4 271 9 864 10 032 10 449 10 472 11 684 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 7 687 7 775 7 780 7 616 7 661
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 21 21 21 21 21 21 22 22 22 20 23 23 24 24 23 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 16 16 16 16 16
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 50 49 49 49 51 62 64 66 68 66 60 61 60 62 63 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 44 43 44 45 47
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 2 691 401 1 494 3 807 1 290 1 627 1 625 1 816 1 988 1 368 1 353 1 605 1 197 1 663 1 730 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 1 949 1 688 1 500 1 348 1 295
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 27 052 30 981 28 486 29 029 25 353 9 197 10 447 10 013 10 503 9 699 8 483 13 027 13 467 13 778 10 347 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 9 551 12 382 10 887 10 579 11 312
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 16 8 5 14 14 21 17 16 21 25 28 21 19 15 22 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 30 27 31 24 28
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 2 3 0 0 1 53 39 37 25 26 119 134 157 109 132 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 507 325 325 381 403
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 2,8 0,9 1,7 1,3 1,6 1,4 1,2 1,4 1,4 1,9 1,8 1,4 1,4 1,5 1,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,0 1,2 1,1 1,2
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 16,3 16,6 14,0 12,1 9,7 18,4 17,6 14,5 12,9 15,6 18,9 18,2 15,1 13,2 12,9 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 16,1 17,0 15,4 14,0 12,7

Kontakt