4407_1232
4407_1232
kostra
2019-07-16T19:02:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Eidfjord, faktaark Plan, byggesak og miljø Eidfjord

KOSTRA nøkkeltall

Eidfjord - 1232 (Hordaland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eidfjord Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 5 0 1 25 38 28 41 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 142 138 155 130
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 100 25 100 50 22 22 22 26 24 19 19 26 24 19 19 26 19 20 17 40
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 175 106 103 164 1 415 871 912 657 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 9 367 8 120 6 959 6 596
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 67 57 47 .. 560 697 282 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 3 618 3 137 3 871
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 18 13 18 .. 14 13 15 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 15 15 23
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 37 33 53 .. 51 25 35 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 38 37 52
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 7 6 5 4 12 10 11 11 18 18 18 18 18 17 18 18 23 16 19 21
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 0 .. 3 .. 0 2 3 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 461 342 603
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 2 1 .. .. 39 11 13 9 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 185 195 221 197
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. 100 .. .. 84 92 100 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 83 94 95
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 .. .. .. 50 39 .. .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 48 50 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 99 70 82 46 84 86 86 81 84 86 86 81 88 90 87 81
Netto endring i antall boliger (antall) antall 3 -5 .. .. -37 129 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 3 338 1 942 0 ..

Kontakt