4401_1232
4401_1232
kostra
2019-06-20T08:02:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Eidfjord, faktaark Helse- og omsorgstjenester Eidfjord

KOSTRA nøkkeltall

Eidfjord - 1232 (Hordaland)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 17.06.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eidfjord Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 42 672 42 859 42 951 48 084 40 386 42 560 43 974 46 603 23 072 24 341 25 456 27 244 22 599 23 751 24 800 26 539 22 345 23 570 24 346 25 888
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 535,5 457,3 493,1 490,0 478,6 480,7 489,7 483,9 299,3 302,9 312,3 311,6 287,0 290,6 299,3 298,2 277,6 279,0 285,6 288,0
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 24,2 22,8 24,0 31,0 28,0 29,2 29,3 29,7 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 30,7 31,2 30,2 30,7
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 75,0 72,6 72,0 74,0 72,4 74,1 74,0 74,9 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 72,6 73,9 74,1 73,7
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,62 0,53 0,70 .. 0,69 0,71 0,75 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,59 0,59 0,60 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 35,6 39,7 35,0 .. 36,5 34,2 33,1 .. 33,3 32,9 32,4 .. 33,0 32,5 32,0 .. 32,7 32,2 31,5 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 26,2 32,6 25,6 .. 37,4 39,3 38,4 .. 46,1 46,5 47,0 .. 45,8 46,3 46,8 .. 41,7 42,0 42,7 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 22,0 20,7 21,7 .. 17,4 21,3 16,3 .. 13,2 13,0 12,6 .. 13,6 13,3 12,9 .. 14,4 14,0 13,7 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 97,8 97,7 98,3 99,1 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 90,2 91,4 92,3 92,3
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 893 4 808 5 016 : 4 133 4 451 4 680 : 3 119 3 295 3 439 : 3 096 3 251 3 381 : 3 016 3 193 3 316 :
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 24,6 21,2 20,7 20,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,63 0,50 0,54 .. 0,62 0,52 0,70 .. 0,54 0,56 0,55 .. 0,53 0,55 0,55 .. 0,64 0,67 0,70 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,64 0,64 0,65 : 0,65 0,66 0,67 : 0,68 0,75 0,78 :
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,5 5,0 6,0 6,4 5,1 5,6 5,7 6,0 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 4,3 4,4 4,5 4,7
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 33,5 29,3 35,4 27,6 19,6 20,0 20,3 19,5 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,2 10,1 10,0 10,9 11,1
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 24,9 15,2 22,6 22,1 13,5 12,9 13,4 13,5 9,1 9,2 9,5 9,6 9,0 9,1 9,4 9,5 8,5 8,6 9,0 9,1
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 41,7 41,2 36,6 37,8 56,7 54,7 56,7 56,8 34,0 37,0 39,4 42,2 33,9 36,9 39,5 42,5 30,7 33,3 35,7 40,6
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 122,2 100,0 118,2 87,5 91,3 93,1 94,5 91,9 88,6 91,8 90,6 90,6 83,3 87,7 88,6 88,4 92,4 95,3 94,4 92,5
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt