4394_1232
4394_1232
kostra
2019-04-26T08:26:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Eidfjord, faktaark Barnevern Eidfjord

KOSTRA nøkkeltall

Eidfjord - 1232 (Hordaland)

Barnevern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eidfjord Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 3 104 3 051 3 673 3 763 9 247 9 650 16 233 13 111 6 415 6 854 7 978 8 326 6 451 6 879 7 972 8 392 6 291 6 706 7 649 8 170
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 2,4 : : : 4,7 4,6 5,0 4,6 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 3,7 3,9 4,2 4,1
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,0 : : : 5,3 5,3 5,4 5,1 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,0 4,1 4,3 4,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 2,3 2,3 1,3 1,9 4,7 5,2 4,8 4,7 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 3,2 3,3 3,3 3,5
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 37 333 43 444 51 143 109 400 42 664 47 092 57 649 66 366 43 172 44 795 46 496 49 940 44 612 46 002 47 588 51 186 44 226 46 243 47 371 50 099
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 22 250 5 750 152 000 23 333 29 295 31 816 48 962 50 371 33 347 34 874 37 963 39 560 33 639 34 898 37 956 39 596 40 099 39 329 43 447 41 625
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 261 000 248 000 160 000 192 000 442 000 459 855 641 709 444 183 376 779 392 767 429 998 442 356 373 089 390 110 427 473 439 854 387 882 394 007 440 419 465 278
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 12,9 : : : 17,6 17,2 18,8 13,5 20,0 19,9 19,9 19,1 19,7 19,8 19,6 18,9 17,7 17,5 17,9 17,4
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 80 : : : 76 77 76 90 82 85 86 87 83 86 87 88 82 87 87 86

Kontakt