KOSTRA nøkkeltall

Eide - 1551 (Møre og Romsdal)

Regnskap

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eide Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal Møre og Romsdal Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,6 -1,4 -3,3 -6,1 -3,3 2,4 3,7 4,1 1,6 0,2 2,0 3,4 3,0 1,9 0,3 2,9 4,1 3,7 2,2 1,4 3,0 4,0 3,8 2,6 1,9 2,2 3,5 3,3 1,2 -0,8 2,2 3,5 3,3 1,2 -0,8 2,2 3,5 3,3 1,2 -0,8
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,4 1,2 -0,3 -3,1 -0,6 2,0 2,7 2,6 1,6 0,5 1,4 2,3 1,8 1,8 1,2 1,5 2,1 1,8 1,2 1,1 1,4 2,0 1,9 1,3 1,2 1,4 1,8 1,7 1,0 0,2 1,4 1,8 1,7 1,0 0,2 1,4 1,8 1,7 1,0 0,2
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 26,1 23,2 20,2 13,8 5,6 20,1 23,3 25,0 24,1 23,0 14,9 17,4 19,2 19,4 19,8 19,0 20,9 21,8 21,7 20,6 16,0 17,8 18,3 17,9 17,0 19,9 23,5 21,8 21,0 19,4 19,9 23,5 21,8 21,0 19,4 19,9 23,5 21,8 21,0 19,4
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 53,4 56,1 64,9 72,6 83,7 30,1 31,5 31,8 39,7 42,4 39,4 40,5 39,5 40,1 44,8 37,2 40,1 40,1 42,2 47,3 34,8 37,7 36,5 39,1 43,1 59,1 60,0 60,9 63,0 71,8 59,1 60,0 60,9 63,0 71,8 59,1 60,0 60,9 63,0 71,8
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 104,5 104,2 112,3 112,8 99,0 86,0 85,3 87,4 91,2 93,7 93,4 93,2 92,7 95,3 105,3 101,1 101,3 101,9 105,6 110,5 98,9 98,9 98,6 101,8 106,2 118,9 119,3 118,8 120,5 128,0 118,9 119,3 118,8 120,5 128,0 118,9 119,3 118,8 120,5 128,0
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 55 783 58 091 59 469 60 957 62 386 53 725 54 957 55 446 56 733 61 835 56 285 58 873 61 096 62 753 64 575 49 775 52 158 53 619 55 124 57 297 50 630 53 174 54 801 56 328 58 484 50 314 52 632 54 258 55 830 58 097 50 314 52 632 54 258 55 830 58 097 50 314 52 632 54 258 55 830 58 097
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 10,9 9,4 4,6 1,8 -4,3 6,9 10,2 10,9 11,0 8,1 5,8 8,7 9,5 10,9 9,7 7,9 10,7 11,7 12,3 11,7 7,8 10,4 11,4 12,2 11,5 4,1 7,7 8,0 8,8 7,4 4,1 7,7 8,0 8,8 7,4 4,1 7,7 8,0 8,8 7,4
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,8 12,9 13,1 12,4 7,1 11,0 10,8 14,5 17,3 14,0 12,3 12,0 11,2 11,5 14,7 14,5 14,7 14,5 15,2 16,2 15,1 14,9 14,6 15,3 16,6 13,6 14,2 14,8 14,2 16,1 13,6 14,2 14,8 14,2 16,1 13,6 14,2 14,8 14,2 16,1
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 17,2 32,0 27,3 18,3 38,9 31,1 39,3 35,7 31,4 33,2 25,8 27,8 31,1 31,3 31,6 31,3 32,6 34,9 36,0 33,0 35,2 39,1 40,1 44,9 40,9 22,3 21,8 26,0 28,1 34,2 22,3 21,8 26,0 28,1 34,2 22,3 21,8 26,0 28,1 34,2

Balansedata ble publisert med mangelfullt datagrunnlag for 2019.
Variabelen Egenfinansiering av investeringene i prosent av brutto driftsinntekter ble omdefinert til publiseringen 16.3.2020. Beklageligvis oppstod en fortegnsfeil slik at tallene som ble publisert 16. mars ble feil. Feilen er 30.3.2020 rettet for alle årgangene 2015 - 2019

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt