KOSTRA nøkkeltall

Eide - 1551 (Møre og Romsdal)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eide Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal Møre og Romsdal Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,6 2,6 2,2 2,9 2,6 2,4 2,6 2,8 2,7 3,4 3,4 3,3 3,4 3,4 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,6 3,2 3,1 3,1 3,1 3,6 3,2 3,1 3,1 3,1 3,6
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,9 1,0 1,2 1,3 1,3 0,6 0,7 0,8 0,7 1,0 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 0,9 0,9 0,9 1,0 1,4 0,9 0,9 0,9 1,0 1,4 0,9 0,9 0,9 1,0 1,4
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 1 502 1 334 568 1 662 1 154 45 998 50 900 56 408 51 311 54 024 194 393 193 959 211 167 213 848 264 193 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 493 281 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 466 130 199 479 201 328 216 744 225 387 238 795 199 479 201 328 216 744 225 387 238 795 199 479 201 328 216 744 225 387 238 795
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 431 1 527 1 425 1 931 1 760 1 376 1 522 1 653 1 706 2 306 2 064 2 089 2 273 2 408 2 655 1 998 2 097 2 224 2 354 2 541 2 036 2 148 2 297 2 428 2 620 1 718 1 747 1 852 1 968 2 361 1 718 1 747 1 852 1 968 2 361 1 718 1 747 1 852 1 968 2 361
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 326 0 97 234 248 291 487 269 676 79 338 1 021 994 902 1 571 865 954 934 1 053 1 269 918 1 046 1 166 1 239 1 573 948 1 411 1 123 1 299 1 004 948 1 411 1 123 1 299 1 004 948 1 411 1 123 1 299 1 004
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 0,8 0,8 0,9 1,3 1,2 3,6 3,7 3,6 3,7 4,4 3,6 3,9 3,9 3,8 4,0 4,5 4,7 4,7 4,8 4,6 4,3 4,6 4,6 4,7 4,0 3,0 3,0 3,1 3,2 2,5 3,0 3,0 3,1 3,2 2,5 3,0 3,0 3,1 3,2 2,5
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 25,3 40,6 21,0 38,7 32,3 27,4 28,7 23,0 23,6 21,1 30,6 32,2 26,2 27,2 23,5 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 32,2 32,8 28,6 28,6 20,8 32,2 32,8 28,6 28,6 20,8 32,2 32,8 28,6 28,6 20,8
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 22,7 22,6 23,8 22,8 28,7 15,5 15,3 14,9 14,4 22,5 24,4 23,8 22,9 21,3 30,3 14,3 14,2 13,8 13,8 19,5 13,9 13,7 13,3 13,2 18,9 20,7 21,1 20,8 21,1 29,7 20,7 21,1 20,8 21,1 29,7 20,7 21,1 20,8 21,1 29,7
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 669 592 655 569 635 21 045 20 504 22 436 20 360 18 524 70 999 71 437 73 303 75 832 84 730 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 564 755 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 809 288 67 468 68 422 72 082 74 221 77 866 67 468 68 422 72 082 74 221 77 866 67 468 68 422 72 082 74 221 77 866
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt