KOSTRA nøkkeltall

Eide - 1551 (Møre og Romsdal)

Klima og energi

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eide Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal Møre og Romsdal Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 91 90 94 105 100 108 109 113 114 138 111 123 119 129 133 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 99 99 101 576 113 99 99 101 576 113 99 99 101 576 113
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 1,00 0,96 0,95 1,09 1,02 0,76 0,74 0,71 0,76 0,93 0,83 0,86 0,82 0,87 0,81 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,72 0,69 0,64 0,68 0,62 0,72 0,69 0,64 0,68 0,62 0,72 0,69 0,64 0,68 0,62
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 90,8 90,0 91,3 96,4 92,8 97,8 97,4 96,9 96,7 98,1 97,6 97,4 97,2 97,1 96,9 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 95,9 96,0 95,6 96,7 97,0 95,9 96,0 95,6 96,7 97,0 95,9 96,0 95,6 96,7 97,0
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 86 48 89 94 81 137 141 254 141 126 145 160 161 156 153 147 166 155 154 148 154 168 158 155 145 124 121 127 700 136 124 121 127 700 136 124 121 127 700 136
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 85 96 87 94 93 87 88 92 87 90 84 83 85 85 84 84 85 84 83 83 82 84 83 82 84 85 83 84 84 83 85 83 84 84 83 85 83 84 84 83
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 5 6 3 6 1 9 10 9 8 7 11 11 12 12 13 12 12 13 13 12 13 15 13 13 14 13 15 13 13 14 13 15 13 13 14
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 15 4 13 6 7 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 6 5 3 6 8 3 4 4 4 6 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 85 96 87 94 93 96 96 97 97 98 94 95 95 96 96 94 95 95 95 96 94 95 95 95 96 95 94 95 95 96 95 94 95 95 96 95 94 95 95 96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 41 12 33 17 20 6 5 4 4 5 9 7 6 6 7 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3

Kontakt