KOSTRA nøkkeltall

Eide - 1551 (Møre og Romsdal)

Husholdningsavfall

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eide Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal Møre og Romsdal Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 3 552 3 552 2 740 3 295 3 295 2 584 2 595 2 678 2 900 2 900 2 467 2 514 2 580 2 690 2 690 2 666 2 702 2 759 2 854 2 851 2 668 2 705 2 762 2 858 2 855 2 763 2 729 2 652 2 814 2 894 2 763 2 729 2 652 2 814 2 894 2 763 2 729 2 652 2 814 2 894
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 45,8 46,1 46,6 46,4 .. 37,8 38,9 40,2 39,1 .. 33,9 34,5 34,4 35,0 .. 37,8 38,0 39,0 40,0 .. 37,9 38,1 39,0 39,8 .. 33,0 32,3 33,0 36,9 .. 33,0 32,3 33,0 36,9 .. 33,0 32,3 33,0 36,9 ..
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 .. 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 100 99 99 0 98 100 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 0,0 480,0 485,7 479,6 456,9 .. 495,1 502,8 504,4 493,4 .. 453,8 448,5 440,9 436,4 .. 438,8 433,0 426,0 420,6 .. 379,4 402,7 387,9 386,2 .. 379,4 402,7 387,9 386,2 .. 379,4 402,7 387,9 386,2 ..

Kontakt