KOSTRA nøkkeltall

Eide - 1551 (Møre og Romsdal)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 16.03.2020.

Brukerdata (IPLOS): 32 kommuner har feil i fordeling av tjenestemottakere etter alder og kjønn i de foreløpige tallene for 2019 på https://www.ssb.no/statbank/list/pleie/. Tallene per tjenestetype totalt er ikke påvirket av dette.

Kommunene som er berørt av feilen: Oppegård, Bærum, Ullensaker, Oslo, Sør-Odal, Ringebu, Øyer, Gausdal, Kongsberg, Larvik, Sande i Vestfold, Nome, Sauherad, Birkenes, Kristiansand, Stavanger, Time, Bergen, Eidfjord, Os i Hordaland, Vaksdal, Osterøy, Årdal, Ålesund, Sunndal, Harstad, Berg, Porsanger, Gamvik, Berlevåg, Oppdal, Leka.

Årsverk: For årene 2015-2018 er årsverkene for noen utdanningsgrupper plassert feil, noe som blant annet påvirker andelen med helsefaglig utdanning.  

Opprettede tall blir publisert 15. juni 2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eide Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal Møre og Romsdal Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 27 749 29 207 30 566 33 237 35 675 25 922 27 239 28 651 31 110 32 458 29 066 30 723 32 209 34 569 36 786 23 072 24 341 25 456 27 245 28 741 22 599 23 751 24 800 26 539 27 998 25 360 26 524 28 165 30 390 32 439 25 360 26 524 28 165 30 390 32 439 25 360 26 524 28 165 30 390 32 439
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 280,0 297,9 329,8 331,2 337,4 303,4 302,9 318,4 322,7 339,3 369,8 369,2 376,4 387,8 394,1 289,9 292,3 300,0 306,2 313,6 278,7 280,6 288,0 293,5 300,1 330,2 332,9 346,6 348,9 359,2 330,2 332,9 346,6 348,9 359,2 330,2 332,9 346,6 348,9 359,2
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 33,5 33,9 33,0 35,3 35,5 32,8 31,3 30,3 30,1 32,4 32,9 33,4 33,1 34,1 34,8 30,9 31,4 31,1 31,9 32,4 30,0 30,3 30,0 30,8 31,3 33,7 34,3 34,7 35,3 35,6 33,7 34,3 34,7 35,3 35,6 33,7 34,3 34,7 35,3 35,6
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 71,6 80,1 78,4 72,0 75,6 72,6 73,9 73,9 73,8 78,2 75,3 77,1 77,2 76,4 79,0 74,3 75,5 75,7 75,5 77,7 73,8 75,1 75,3 75,2 77,5 74,7 76,2 75,7 75,5 77,6 74,7 76,2 75,7 75,5 77,6 74,7 76,2 75,7 75,5 77,6
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,42 0,42 0,45 0,45 0,48 0,49 0,48 0,48 0,49 0,49 0,51 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,56 0,56 0,56 0,57 0,59 0,56 0,56 0,56 0,57 0,59 0,56 0,56 0,56 0,57 0,59
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 35,8 31,5 32,7 32,9 36,9 34,8 33,9 34,0 32,9 31,9 38,0 38,0 37,0 36,2 35,3 33,3 32,9 32,4 31,6 30,3 33,0 32,5 32,0 31,2 30,1 34,7 35,0 35,6 35,2 33,8 34,7 35,0 35,6 35,2 33,8 34,7 35,0 35,6 35,2 33,8
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 50,0 50,8 49,5 50,3 46,3 44,5 45,6 47,1 31,1 47,9 41,2 42,1 43,1 27,3 42,5 46,1 46,5 47,0 47,5 47,6 45,8 46,3 46,8 47,4 47,2 43,0 42,8 44,6 44,3 45,5 43,0 42,8 44,6 44,3 45,5 43,0 42,8 44,6 44,3 45,5
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 18,2 14,8 14,4 13,9 11,5 13,9 16,3 12,5 12,3 12,6 13,7 14,6 13,4 12,7 12,5 13,2 13,0 12,6 12,1 11,3 13,6 13,3 12,9 12,4 11,3 13,9 13,7 13,1 12,3 11,4 13,9 13,7 13,1 12,3 11,4 13,9 13,7 13,1 12,3 11,4
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 87,5 89,3 89,1 91,2 83,8 89,6 91,4 91,2 91,3 92,1 86,9 87,7 89,2 89,7 90,9 83,7 84,2 86,6 87,8 89,2 88,2 90,0 91,6 90,8 91,2 88,2 90,0 91,6 90,8 91,2 88,2 90,0 91,6 90,8 91,2
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 2 805 2 895 3 143 3 662 4 007 3 028 3 203 3 470 3 835 3 886 3 019 3 178 3 330 3 581 3 782 3 119 3 295 3 439 3 710 3 839 3 097 3 251 3 381 3 642 3 802 2 891 3 041 3 186 3 571 3 776 2 891 3 041 3 186 3 571 3 776 2 891 3 041 3 186 3 571 3 776
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,0 1,1 1,0 1,1 6,5 6,0 5,9 5,4 5,3 11,6 11,2 10,7 10,2 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,20 0,21 0,23 0,24 0,25 0,44 0,35 0,44 0,43 0,46 0,41 0,39 0,46 0,50 0,50 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,53 0,55 0,55 0,56 0,56 0,46 0,45 0,44 0,49 0,53 0,46 0,45 0,44 0,49 0,53 0,46 0,45 0,44 0,49 0,53
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,76 0,00 0,00 0,00 0,73 0,78 0,64 0,64 0,65 0,67 0,68 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,90 0,92 0,87 0,95 0,94 0,90 0,92 0,87 0,95 0,94 0,90 0,92 0,87 0,95 0,94
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,3 4,9 4,3 4,7 4,8 4,7 4,8 4,8 5,1 5,3 5,3 5,6 5,4 5,5 5,7 4,6 4,7 4,6 4,8 4,9 4,4 4,6 4,5 4,7 4,8 4,4 4,3 4,4 4,6 4,8 4,4 4,3 4,4 4,6 4,8 4,4 4,3 4,4 4,6 4,8
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,4 10,4 10,5 10,5 10,5 10,7 10,6 11,0 11,5 11,3 12,9 12,8 13,2 13,5 14,0 10,5 10,7 11,1 11,3 11,4 10,5 10,6 11,0 11,2 11,2 11,4 11,3 11,8 11,7 11,9 11,4 11,3 11,8 11,7 11,9 11,4 11,3 11,8 11,7 11,9
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 11,8 10,1 10,2 11,1 11,1 9,1 9,1 9,4 9,8 10,9 10,5 10,6 10,7 11,5 11,2 9,1 9,2 9,5 9,6 9,7 9,0 9,1 9,4 9,5 9,6 8,4 8,7 8,7 9,0 9,3 8,4 8,7 8,7 9,0 9,3 8,4 8,7 8,7 9,0 9,3
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 28,5 39,8 46,9 51,5 47,1 28,3 30,8 34,4 37,1 49,0 41,9 44,6 46,0 50,0 50,5 33,7 36,6 38,9 42,1 44,1 33,6 36,6 39,0 42,5 44,5 31,6 35,0 38,5 41,2 43,1 31,6 35,0 38,5 41,2 43,1 31,6 35,0 38,5 41,2 43,1
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 87,5 86,0 100,0 78,4 100,0 70,6 72,2 68,0 91,1 50,2 80,6 76,5 74,0 94,0 74,0 88,6 91,8 90,6 90,6 93,5 83,3 87,7 88,6 88,4 90,2 92,1 96,7 91,7 93,3 96,1 92,1 96,7 91,7 93,3 96,1 92,1 96,7 91,7 93,3 96,1
1Fram til og med 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Etter det gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt