KOSTRA nøkkeltall

Eide - 1551 (Møre og Romsdal)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eide Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,3 9,2 8,9 9,1 9,2 7,8 8,1 8,1 8,1 9,0 8,5 8,8 8,8 8,8 8,9 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 7,9 8,0 8,0 7,9 7,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 134 138 125 147 164 185 212 199 185 212 192 220 248 253 261 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 159 177 180 199 244
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 9,01 9,32 9,40 10,03 10,01 5,57 5,68 5,49 6,19 6,76 6,57 6,47 6,74 6,92 6,75 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 5,79 5,79 5,60 5,67 5,20
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 35 45 47 37 39 59 72 67 58 64 86 91 84 93 83 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 84 79 97 75 75
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 342 355 358 384 361 469 483 523 497 539 462 488 483 511 555 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 402 415 441 466 516
Herav utgifter til renhold (kr) kr 123 124 124 120 111 157 153 179 159 183 137 154 160 160 178 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 111 123 132 131 150
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 91 90 94 105 100 108 109 113 114 131 111 123 119 129 131 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 99 99 101 109 113
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt